Hopp til innhold

Barneombudet roper varsko: – Vanskelig for barn å nå frem i krisesituasjoner

Barneombudet mener akuttberedskapen for barn er så dårlig at det kan være fare for liv og helse. – Barn som opplever vold, omsorgssvikt eller overgrep må ha ett sted å ringe til.

Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindbo mener akuttberedskapen for barn et så dårlig at det kan gå utover barns liv og helse. Barneombudet har derfor tatt opp saken med Barne- og likestillingsdepartementet.

Foto: Beate Riiser / NRK

– Slik akuttberedskapen er i dag, kan det være en akutt fare for liv og helse, sier Barneombud Anne Lindbo.

NRK har nylig belyst hvor dårlig det står til med barns akuttberedskap i norske kommuner, da kun 47 prosent har en vakttelefon barn kan ringe til.

Den offentlige tjenesten Alarmtelefonen for barn og unge er dermed det eneste offentlige tilbudet rettet mot barn, som unge kan kontakte på kveldstid og i helger.

Nå roper Barneombudet varsko: Heller ikke denne tjenesten er god nok, mener ombudet.

– Jeg er veldig bekymret for at barn ikke opplever å få hjelp når de ringer Alarmtelefonen. Det er eksempler der barn har ringt og ikke fått svar, eller har blitt bedt om å ringe til oss, sier Lindbo.

– Må være døgnåpen

I et brev sendt til Barne- og likestillingsdepartementet den 20. november opplyser Barneombudet at de er bekymret for akuttberedskapen for barn i Norge og for den retningen Alarmtelefonen har tatt.

I brevet peker de på at det er forvirrende for barn å bli rutet mellom den lokale barnevernstjenesten og Alarmtelefonen. De mener også at når Alarmtelefonen markedsføres som en akuttelefon, må den være åpen på dagtid slik at barn ikke møter en telefonsvarer når de har tatt mot til seg for å be om hjelp i vanskelige saker.

Barneombudet mener det er viktig at tjenesten består, men at den må utbedres.

– Det er det akuttilbudet vi har, som mange barn og unge kjenner. Tjenesten og nummeret er godt innarbeidet. Men vi må sørge for at tjenesten blir det den utgir seg for å være, slik at ingen barn blir gående uten å få den hjelpen de trenger.

– Det er viktig at barn som opplever vold, omsorgssvikt eller overgrep har ett sted å ringe til, sier Lindbo.

Skkermdump

I Frøya kommune og i de flere hundre kommunene som ikke har en vakttjeneste for barn når barnevernskontoret stenger, henvises det til Alarmtelefonen for barn og unge for akutt hjelp.


Tror barna gir opp

Daglig leder i Alarmtelefonen Heidi Salvesen, forteller at de mottar rundt 2000 henvendelser i året.

– Mange barn ringer og er bekymret for venner. Barn forteller at de selv, eller andre barn, blir mobbet. Foreldre ringer og er bekymret for egne eller andres barn.

– Hender det at barn ringer med tanker om å ta sitt eget liv?

– Ja, det hender vi får slike henvendelser. Noen barn skader seg selv, eller så kjenner de barn som gjør det.

Telefonen har i dag åpningstid mellom 15 og 08. Når alarmtelefonen er stengt, møter barna en telefonsvarer som opplyser at de kan ringe lokalt barnevern. Ringer barn fra kommuner med en vakttelefon, rutes barnet til det kommunale tilbudet. Barneombudet mener dette systemet er så forvirrende at barn som forsøker å få hjelp, gir opp.

Et barn vi har vært i kontakt med, ringte Alarmtelefonen på grunn av bekymring for en venninne på rømmen, hvor barnevernet allerede var inne i bildet. Hun ble oppfordret til å ta kontakt med Barneombudet.

Brev fra Barneombudet til Barne- og likestillingsdepartementet

Vektla nærhet til lokalt barnevern

Salvesen understreker at da Alarmtelefonen ble opprettet, var prinsippet om nærhet til det lokale barnevernet viktig.

– Man kan jo diskutere om det er en god løsning, eller om barn som ringer Alarmtelefonen nettopp bør komme dit. Vi ønsker også en vurdering på om vi kunne holdt åpent 24 timer i døgnet, sier hun.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som bevilger penger til Alarmtelefonen. Direktør i Bufdir, Mari Trommald, understreker at det er kommunenes ansvar at barn får den hjelpen de trenger.

– Vi kommer til å ta opp med Alarmtelefonen hvordan de fyller rollen sin på bakgrunn av bekymringen fra Barneombudet. Men det er den lokale, kommunale barnevernstjenesten som har ansvar for å hjelpe barn i akutte situasjoner, sier Trommald.

Vi har forsøkt å ringe Alarmtelefonen uten at samtalen blir besvart, eller rutet til en lokal barnevernvakt. Det betyr at vi ikke har kommet gjennom. Som Barneombud kan
vi likevel klare å vite hvor vi skal henvende oss for et barn som er i akutt nød. For et barn i krise vil det imidlertid være alvorlig å oppleve at de ikke når igjennom på et nødnummer. Noen vil miste motet hvis de opplever at ingen svarer når de endelig har tatt mot til seg for å ringe.

Brev fra Barneombudet til Barne- og likestillingsdepartementet / Brev sendt fra Barneombudet til Barne- og likestillingsdepartementet

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger