NRK Meny
Normal

Vil ha bedre resultater i Lister-skolene

Læringsmiljøet i skolene i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal skal bli bedre. Det ønsker de fem kommunene som søker Fylkesmannen i Vest-Agder om 800 000 kroner i støtte til arbeidet.

Søker om penger til bedre læringsmiljø

800 000 kroner til bedre læring i Lister-skolene er målet for søknaden til Fylkesmannen i Vest-Agder.

Foto: Håvard Raustøl / NRK

Bedre læringsmiljø er målet når fem kommuner i Lister går sammen om å be Fylkesmannen i Vest-Agder om penger. Målet er 800 000 kroner.

Sentral i søknadsplanene er Arne Danielsen, som er leder ved Lister pedagogiske senter. Han erkjenner at resultatene i skolen kan bli bedre, og at det er noe av bakgrunnen for at det ønskes mer penger i kassa.

– Ja, vi ønsker jo å forbedre resultatene i forhold til det de har vært til nå, sier Danielsen til NRK.

I søknaden står det at Lister-kommunene sliter med lavt utdanningsnivå i befolkningen, at skole ikke blir sett på som svært sentralt og at skoleresultatene er relativt svake.

Ting tar tid

Ifølge Danielsen går mye i skolen i hans område rett vei, men det tar tid å rette opp skjevheter.

– Når man går inn på en bred satsing og ser en del positive effekter av det, så må man holde på over noe tid. Forbedringer skjer ikke i løpet av bare ett eller to år.

Pengene det søkes om nå er nettopp for å videreføre og styrke satsingen som er i gang, ifølge lederen av Lister pedagogiske senter. Han nevner Vurdering for læring (VFL) og NyGIV blant prosjektene som kan gi gode resultater.

Kristin Halvorsen Lyngdal ungdomsskole

Daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen åpnet nye Lyngdal ungdomsskole i august i fjor. Lyngdal er en av kommunene som søker om skolepenger.

Foto: Håvard Raustøl / NRK

– Vil pengene dere søker om komme elever til gode i klasserommet eller blir de borte i administrasjon?

– Målet er at det skal bli bedre læring i klasserommet. Det vil skje gjennom at skoleledere og lærere vil få økt kompetansen sin, hevder Danielsen.

Søknaden til Fylkesmannen legger også vekt på behovet for sterk klasseledelse og tettere samarbeid mellom Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og skole.