Hopp til innhold

Vil gjøre jobbskole permanent

NAV Kristiansand vil gjøre tilbudet «Jobbskolen» permanent og søker om fattigdomsmidler.

nav

Nå skal det satses mer på Jobbskolen, som kan vise til gode resultater.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

NAV Kristiansand mener Jobbskolen er et av de viktigste tiltakene de har for å unngå at unge havner utenfor arbeidslivet og blir del av gruppen som regnes som fattige her i landet.

– Jobbskolen er et lavterskeltilbud og vi har sett kjempegode resultater, sier leder for NAV Kristiansand, Elisabeth Engemyr.

70 prosent av dem som går Jobbskolen fullfører videregående skole. Ifølge NAV har nesten alle hatt en positiv utvikling etter Jobbskolen. Mange har fått ordinære jobber eller er i ulike former for opplæring og utdanning. NAV betegner prosjektet som en ubetinget suksess.

Vil gjøre permanent

Prosjektet startet for tre år siden og hadde i utgangspunktet en varighet frem til sommeren 2015. Nå er drift sikret ut året og NAV jobber med å gjøre tiltaket permanent. Blant annet søkes det om 600.000 kroner fra tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

Jobbskolen vil opprette en ny stilling som skal være spesielt rettet mot oppfølging av enslige forsørgere.

– Vi ser en del unge jenter faller ut av skolen fordi de får barn tidlig. Her ønsker vi å ha en tettere oppfølging, sier Engemyr.

Stor samfunnsnytte

Jobbskolen har i dag tre stillinger fordelt på fire personer. Driften koster om lag to millioner kroner i året. NAV mener dette sparer samfunnet for det mangedoblete i fremtidige utgifter.

– Det er veldig viktig å fullføre videregående skole. I dag er det nesten umulig å få jobb uten utdannelse utover grunnskolen. Da er det lett at man i fremtiden havner i ulike typer støtteordninger, sier Engemyr.

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,39 kr
Dyrest kl. 08 1,93 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %