Vil bøtelegge gårdeiere

Politi og brannvesen advarer folk mot livsfarlige istapper. Onsdag vil politiet kontrollere om gårdeiere tar ansvar og fjerner de farlige isspydene.

Brannmann Njål Christensen har travle dager på jobb for tida. Mange gårdeiere ringer og ønsker hjelp til å komme opp på taket for å få fjerne de farlige istappene som vokser ut av takskjegget.

Christensen sier mange av istappene nå har fått en dødelig størrelse.

Fjerning av istapper

Brannmann Njål Christensen bruker øks for å få ned de store istappene.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Her henger det mye ut over takskjegget som er farlig for fortauet som ligger rett under. Det er klart at de store istappene her, som er bortimot 2 meter lange og 40 centimeter breie, veier en del kilo. Det er på livet å gå under her hvor de henger.

Christensen bruker lift og øks til å få hugge ned de store istappene. Gangfeltet under der han jobber er stengt av i begge retninger slik at ikke folk skal få istappene i hodet.

– Her er det voldsomme krefter ute og går når istappene detter åtte-ti meter. Det koster jo litt i timen for å få fjernet dem, men det kan fort bli dyrt om du ikke tar ansvar før det går galt.

Bøter opp til 10 000 kroner

Rasfare

Mange setter opp slike plakater for å advare forbipasserende.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Det er huseiers ansvar å fjerne istapper fra taket og holde fortauene ryddige. Men mange slurver og setter opp stikker og plakater til advarsel, i stedet for å fjerne istappene. Onsdag vil politiet i Kristiansand gå kontrollrunde for å se at gårdeiere har gjort jobben sin.

Innsatsleder på Kristiansand politistasjon, Øyvind Hægeland, sier gårdeiere kan vente seg store bøter om de ikke har tatt ansvar.

– Det begynner å bli litt mildere nå, og vi frykter at istappene skal dette ned, for de er blitt store nå. Dersom de ikke fjernes i løpet av dagen vil vi gå rundt på nye kontroller i morgen. Resultatet for de som ikke har fjernet istappene blir anmeldelse. Bøtenivået vil ligge på mellom 4 000 kroner og 10 000 kroner, sier Hægeland.