Vil gi bedre fraværskontroll

To videregåendeelever i Grimstad har laget en egen nettside som regner ut hvor mye fravær elevene kan ha på videregående skole. Nå håper de nettstedet kan hjelpe mange elever i Norge med å få bedre kontroll over fraværet.