Frykter full stans i trafikken - vil flytte utrykningskjøretøy ut av byen

Nødetatene i Kristiansand har søkt om å få flytte utrykningskjøretøy ut av byen for å opprettholde beredskapen.

Brannbiler i Kristiansand

Nødetatene frykter det blir vanskelig å komme fram med utrykningskjøretøy.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Grunnen er at utrykningskjøretøy kan bli hindret i å komme raskt fram nå som det skal gjøres et omfattende vedlikeholdsarbeid i Oddernestunnelen og Baneheitunnelen på E18 gjennom Kristiansand.

– Det er absolutt et alternativ å flytte en brannbil med mannskap til vestsiden av byen. På østsiden har vi allerede brannstasjonen med utrykningskjøretøy, sier brannsjef i Kristiansandsregionen, Jan Røilid.

Ifølge ham kan det bli aktuelt å plassere en bemannet brannbil på Glencore Nikkelverk på vestsiden av Kristiansand.

– Vanskeligere å komme fram

Vedlikeholdsarbeidet som startet denne måneden, skal pågå i over ett år. Det får konsekvenser både for den vanlige biler og utryknfingskjøretøy.

– Trafikken generelt går saktere og det er mye nøling. Det gjør det vanskeligere for oss å komme fram, sier Røilid.

Jan Røilid

Brannsjef i Kristiansandsregionen, Jan Røilid, frykter at brannbilene ikke skal komme raskt nok fram i trafikken.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Ambulansetjenesten sliter med det samme problemet.

Ifølge leder for medisinsk nødsentral på Sørlandet, Ole Kristian Skomedal, gjelder dette spesielt i rushtiden, hvor det er mer trafikk.

– Det er vanskelig å komme forbi andre biler. Innfartsveiene er smale, spesielt de til sykehuset. Det er ikke så lett for andre bilister å flytte seg. Det gjør det vanskelig for oss å komme forbi, sier han.

Nå står brannbilene på brannstasjonen på østsiden av byen. Selv om det er lagt til rette for at bilene kan kjøre rett ut fra brannstasjonen og vestover, sier brannsjefen at brannbilene likevel blir forsinket.

– Det skjer selv om vi kan krysse kjeglene mellom kjørefeltene, sier Røilid.

Glencore Nikkelverk i Kristiansand

Det kan bli aktuelt å plassere en brannbil med mannskap på Glencore Nikkelverk.

Foto: Thomas Sommerset/NRK

Ser etter bedre løsninger

Det finnes alternative kjøreruter gjennom Kristiansand sentrum, men å bruke disse skal ikke være optimalt.

Det sier leder for medisinsk nødsentral på Sørlandet, Ole Kristian Skomedal.

– I disse alternative kjørerutene, pågår det også veiarbeid. Det kompliserer det hele, sier han.

Jan Helge Egeland

Prosjektleder i Statens vegvesen, Jan Helge Egeland, ser foreløpig ikke noen andre gode løsninger.

Foto: Samir Kolikcija/Statens vegvesen

Nå letes det etter bedre løsninger. Nødetatene er i dialog med Statens vegvesen om dette.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Jan Helge Egeland, sier at han på nåværende tidspunkt ikke ser noen andre gode løsninger.

– Akkurat nå gjør jeg ikke det, men vi er lydhøre for det nødetatene har å si. Vi ønsker å ha en god dialog med dem, sier han.