Vil bremse vindkraftutbygging

Samtlige kommuner på Agder sier nei til vindkraftutbygging og får støtte fra både Fylkesmannen i Agder og stortingspolitiker. – Skal man bygge vindmøller, må det ha oppslutning og tilslutning i de berørte kommunene, sier Gisle Meininger Saudland (FrP) fra Flekkefjord.