Viktige for 1500 år siden

Agder skal bli det fylket i Norge som forbindes med folkevandringstida. Vest-Agdermuseet vil nå presentere landsdelen, som en av de viktigste og mektigste for 1500 år siden. Rike funn fra Hægebostad skal danne stammen i satsingen.