Vikingfunn hjem til Lista

Det er snart søtti år siden en vernepliktig tysk arkeolog og offiser fant en rik vikinggrav på Lista. Nå kommer gjenstandene hjem igjen,

Vikinggrav
Foto: Illustrasjon: Arkikon

Vikingfunnet blir første utstilling i det nye museet som åpner på Nordberg Fort 5.juli. Et resultat av et nytt samarbeid mellom Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, og 12 steder i tre fylker.

Arkeologer fra Kulturhistorisk Museum på Gimle

Arkeologer fra Kulturhistorisk Museum graver på Gimle i Kristiansand.

Foto: Reidar Mosland / NRK

Denne uka har arkeologer fra Kulturhistorisk Museum gravd ved Oddernes kirke i Kristiansand, i kanten av det som en gang var en stor vikinggård. De undersøker området før den videregående skolen på Gimle bygges ut.

Vest-Agders fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar sitter ved en grop med spor etter stolper til en bygning. I andre groper ligger det kull, trolig fra folkevandringstiden. Men den erfarne arkeologen Stylegar vet av det som måtte dukke opp, ikke blir hos ham.

Fylkeskonservator i Vest-Agder, Frans-Arne Stylegar

Stylegar må normalt gi fra seg oldtidsfunn.

Foto: Reidar Mosland / NRK


Norge er delt inn i fem arkeologiske museumsdistrikter. Funn fra før reformasjonen på øst- og sørlandet havner normalt under museet i Oslo.

En to årig forsøksordning gir nå distriktene nye muligheter til å oppleve spennende funn, hvis de vil betale.

Kulturhistorisk Museum i Oslo låner årlig ut vel 300 mindre gjenstander, men har vært tilbakeholdne med større funn. Fordi det er kostbart å konservere dem og tilrettelegge materialet for utstillinger.

Forsøk i tre fylker


Fra i høst skal større funn i to år lånes ut til 12 prosjekter i Buskerud, Vestfold og Vest-Agder - som vil bruker penger på nye museumsbygg, og gi midler til konservering.

Først ut var en utstilling i kjøpesenteret Retorget i Vestfold, med funn fra slagene ved Re.

5. juli åpner fylkeskonservator Stylegar i Vest-Agder ett av etter hvert fire arkeologiske museer med gjenstander fra Kulturhistorisk Museum. Det første blir på Nordberg Fort på Lista, et område med mange og viktige funn fra stein- og jernalder.

Tysk professor fant vikinggrav


Åpningsutstillingen blir fra et gravfunn fra vikingtiden, som ble gjort mens tyskerne bygde fort der under andre verdenskrig - for snart søtti år siden..

En av europas mest kjente arkeologiprofessorer, Ernst Sprockhoff, var stasjonert på Lista som tysk offiser. Han fikk grave ut store gravhauger i et område som skulle gjøres om til bunkerser og kanonstillinger.

Tyske soldater graver ut vikinggrav på Østhassel på Lista.

Her er major Sprockhoffs eget bilde av utgravingen på Østhassel.

Foto: Major Ernst Sprockhoff
Gravhaug, Marka på Lista før 1940.

Før 1940 lå det flere slike gravuager i Marka-området på Lista.

Ute ved havet på Østhassel gård, i det som i dag er Marka skytefelt, åpnet han en grav etter det som trolig er to menn fra 900-tallet - altså vikingtiden. De lå i et rikt dekorert gravkammer med mange gjenstander.

Gjenstandene har ligget i oldsakssamlingen i Oslo. I juli kommer de altså hjem igjen til Lista.

Fire utstillinger i Vest-Agder

Vest-Agder er ellers det fylket som foreløpig bruker mest penger på samarbeidet med det museet som i dag forvalter oldtidsfunn fra øst- og sørlandet.

På Lista er det bygd nytt museumsbygg. I tillegg til en rekke andre utgifter skal fylket også betale Kulturhistorisk Museum en halv million kroner for å lage i alt fire utstillingssteder .

Museet på Nordberg Fort skal vise bronsealderen, i Søgne skal steinalderen vises, I Åseral folkevandringstiden og på Odderøya i Kristiansand vikingtiden.

Lista

Lista har landets første spor etter korndyrking, og mange andre fornminner.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK