Hopp til innhold

Vikingfunn hjem til Lista

Det er snart søtti år siden en vernepliktig tysk arkeolog og offiser fant en rik vikinggrav på Lista. Nå kommer gjenstandene hjem igjen,

Vikinggrav
Foto: Illustrasjon: Arkikon

Vikingfunnet blir første utstilling i det nye museet som åpner på Nordberg Fort 5.juli. Et resultat av et nytt samarbeid mellom Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, og 12 steder i tre fylker.

Arkeologer fra Kulturhistorisk Museum på Gimle

Arkeologer fra Kulturhistorisk Museum graver på Gimle i Kristiansand.

Foto: Reidar Mosland / NRK

Denne uka har arkeologer fra Kulturhistorisk Museum gravd ved Oddernes kirke i Kristiansand, i kanten av det som en gang var en stor vikinggård. De undersøker området før den videregående skolen på Gimle bygges ut.

Vest-Agders fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar sitter ved en grop med spor etter stolper til en bygning. I andre groper ligger det kull, trolig fra folkevandringstiden. Men den erfarne arkeologen Stylegar vet av det som måtte dukke opp, ikke blir hos ham.

Fylkeskonservator i Vest-Agder, Frans-Arne Stylegar

Stylegar må normalt gi fra seg oldtidsfunn.

Foto: Reidar Mosland / NRK


Norge er delt inn i fem arkeologiske museumsdistrikter. Funn fra før reformasjonen på øst- og sørlandet havner normalt under museet i Oslo.

En to årig forsøksordning gir nå distriktene nye muligheter til å oppleve spennende funn, hvis de vil betale.

Kulturhistorisk Museum i Oslo låner årlig ut vel 300 mindre gjenstander, men har vært tilbakeholdne med større funn. Fordi det er kostbart å konservere dem og tilrettelegge materialet for utstillinger.

Forsøk i tre fylker


Fra i høst skal større funn i to år lånes ut til 12 prosjekter i Buskerud, Vestfold og Vest-Agder - som vil bruker penger på nye museumsbygg, og gi midler til konservering.

Først ut var en utstilling i kjøpesenteret Retorget i Vestfold, med funn fra slagene ved Re.

5. juli åpner fylkeskonservator Stylegar i Vest-Agder ett av etter hvert fire arkeologiske museer med gjenstander fra Kulturhistorisk Museum. Det første blir på Nordberg Fort på Lista, et område med mange og viktige funn fra stein- og jernalder.

Tysk professor fant vikinggrav


Åpningsutstillingen blir fra et gravfunn fra vikingtiden, som ble gjort mens tyskerne bygde fort der under andre verdenskrig - for snart søtti år siden..

En av europas mest kjente arkeologiprofessorer, Ernst Sprockhoff, var stasjonert på Lista som tysk offiser. Han fikk grave ut store gravhauger i et område som skulle gjøres om til bunkerser og kanonstillinger.

Tyske soldater graver ut vikinggrav på Østhassel på Lista.

Her er major Sprockhoffs eget bilde av utgravingen på Østhassel.

Foto: Major Ernst Sprockhoff
Gravhaug, Marka på Lista før 1940.

Før 1940 lå det flere slike gravuager i Marka-området på Lista.

Ute ved havet på Østhassel gård, i det som i dag er Marka skytefelt, åpnet han en grav etter det som trolig er to menn fra 900-tallet - altså vikingtiden. De lå i et rikt dekorert gravkammer med mange gjenstander.

Gjenstandene har ligget i oldsakssamlingen i Oslo. I juli kommer de altså hjem igjen til Lista.

Fire utstillinger i Vest-Agder

Vest-Agder er ellers det fylket som foreløpig bruker mest penger på samarbeidet med det museet som i dag forvalter oldtidsfunn fra øst- og sørlandet.

På Lista er det bygd nytt museumsbygg. I tillegg til en rekke andre utgifter skal fylket også betale Kulturhistorisk Museum en halv million kroner for å lage i alt fire utstillingssteder .

Museet på Nordberg Fort skal vise bronsealderen, i Søgne skal steinalderen vises, I Åseral folkevandringstiden og på Odderøya i Kristiansand vikingtiden.

Lista

Lista har landets første spor etter korndyrking, og mange andre fornminner.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Feiret Eid med bønn og kake i Kristiansand 01:53
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 09 0,62 kr
Dyrest kl. 21 1,34 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,7 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %