Hopp til innhold

Verre for sukkertaren

Klimaendringer dreper sukkertaren i Skagerrak, viser ny rapport fra SFT.

Sukkertaren forsvinner. Bilde fra 1992 og 2002

Sukkertaren trives ikke i varmt vann,

Foto: Frithjof Moy, NIVA

Det er ikke bare næringssalter som som gjør at sukkertaren forsvinner langs Skagerrakkysten

Nye undersøkelser Statens forurensningstilsyn har gjort visr at klimaendringene også spiller inn, sier senioringeniør i SFT Tor Johannessen.

Varmt hav

I 1997 registrerte forskeren at temperaturen i havet var mye høyere enn normalt.

- Vi målte temperaturer på noen og tjue grader og sukkertaren trives dårlig og dør når temperaturen blir så høy, sier Johannessen.

Han har ikke stor forhåpninger om at sukkertaren skal vende tilbake, fordi i tillegg til at havet blir varmere fortsetter utslippet av næringssalter som dreper taren.

Avtar fra Europa

Det nye her er at den kommer i større grad fra Norge og ikke fra Europa slik forskerne tidligere trodde. Derimot har det skjedd lite eller ingenting med utslippene fra Norge.

- Våre egne utslipp kommer i framtida til å bety mer for forholdene for sukkertaren enn tidligere, sier Johannessen.

- Hva kan dere gjøre med det da?

- Det vi kommer til å gjøre er å finne ut hvilke sektorer som står bak utslippene og med myndighetene som har ansvaret for å sette i verk tiltak på disse områdene og komme i dialog med disse.

Landbruket

Tradisjonelt er det landbruket gjennom sin gjødsling som har stått for mye avutslippene av næringssalter og Johannessen har ingen grunn til å tro at dette har endret seg.

- Landbruket står nok fortsatt for en betydelig del av tilførselen av næringssalter og partikler, sier senioringeniør Tor Johannessen i SFT.