Hopp til innhold

Utvidet jakttid på Kanadagås

Fylkesutvalget i Aust-Agder har vedtatt å utvide jakttiden på kanada- og stripegås i perioden 26. juli–23. februar. Forskriften skal tre i kraft snarlig og gjelde fram til 1. april 2022. Formålet er å begrense skadeomfanget på dyrket mark.

Familien Kanadagås
Foto: Gunn Nyborg
null
Spiller nå
Kongeparet kom til Arendal 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,52 kr
Dyrest kl. 22 1,01 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %