Demokratisk avstemming utsetter biskoptilsetning

Ny biskop i Agder og Telemark blir ikke tilsatt før nærmere jul. Det er flere måneder senere enn beregnet. Mer demokrati i kirken er årsaken.

Olav Skjevesland

Olav Skjevesland slutter som biskop 1. juni. Domprosten i Kristiansand kan måtte fungere i stillingen i et halvår. (Arkivfoto)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det har kommet et nytt forslag til kirkemøtet som starter denne uka, sier leder for bispedømmerådet i Agder og Telemark, Jan Olav Olsen.

Menighetene skal nominere kandidater

Jan Olav Olsen

Lederen for bispedømmerådet regner med å ha ny biskop på plass i desember. (Arkivfoto)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi skal gå ut til menighetene og be de komme med forslag. Skal dette skje på en god måte, må de få rimelig god tid til å tenke seg om og komme med forslag, sier Olsen.

Når også menighetene skal trekkes inn i utnevnelsen av ny biskop, fører det til at selve utnevnelsen tar lengre tid enn beregnet.

– Det betyr at vi ikke greier å få nominert kandidatene som er aktuelle før i august. Det blir noen måneder senere enn vi hadde tenkt, bekrefter Olsen.

– På plass før jul

Så langt er det ikke pekt ut konkrete kandidater.

– Vi har et knippe navn vi tenker på, men er ikke kommet så langt ennå.

– Det som har vært et problem i de siste bispetilsetningene er at mange har blitt spurt, men få har sagt ja. Så vi tenker at vi må ha et godt knippe kandidater å spørre, og da forhåpentligvis sitte igjen med fem kandidater til slutt. Vi regner med at de fem kandidatene vil være nominert av bispedømmerådet i løpet av september. Og da ligger det an til at det kan bli en tilsetning i bisperådet før jul, sier Olsen.

Domprost vikarierer

Han mener utsettelsen ikke får noen praktisk betydning.

– Det har ikke annen praktisk betydning enn at det går noen måneder lengre før vi får en ny biskop på plass. Vi er i den lykkelige situasjonen at når biskop Skjevesland går av 1. juni, så vil domprosten i Kristiansand fungere som biskop. Da vet vi at vi har en meget god vikar, sier Olsen.