Hopp til innhold

Utfordrende å skaffe nok asylplasser

Så fort Utlendingsdirektoratet (UDI) har et nytt akuttmottak klart, sendes en ny gruppe asylsøkere fra Oslo til Sørlandet.

Sølvgarden hotell

I kjelleren på Sølvgarden hotell i Valle er det nå klargjort matsal og og oppholdsrom for asylsøkere som er ventet å komme i løpet av dagen. Dette er ett av mange akuttmottak som er opprettet for å gi asylsøkere tak over hodet for en kortere periode.

Foto: NRK

Utlendingsdirektoratet jobber hele tida med å skaffe nok asylmottak i region Sør. Men det er ei stor utfordring å skaffe nok plasser raskt nok, ifølge UDI.

I Agder er det nå 2 400 ordinære asylmottaksplasser og 420 plasser for enslig mindreårige asylsøkere. I tillegg er det 1 125 plasser i akuttmottak.

Tirsdag kommer de første asylsøkerne til Sølvgarden i Valle, der UDI nå har godkjent 112 plasser.

I tillegg kommer asylsøkere til mottaket på Solstrand i Lindesnes, som er godkjent for 140 plasser.

Spente

– Vi er klare og venter. Vi sjekker mailen hele tida for å se om det har kommet noen navneliste på hvem som skal komme, sier Inger Rysstad, daglig leder på Sølvgarden hotell og feriesenter.

Der har de rigget til matsal og oppholdsrom i kjelleren på hotellet.

De har redd opp senger og klargjort hyttene for de 50 asylsøkerne som trolig kommer i løpet av dagen.

– Vi er spente, for vi vet jo ikke hvor de kommer fra, hvilken tilstand de er i psykisk og om det blir problemer eller ikke. Vi er i et lite vakuum nå, vi skal prøve å få logistikken i orden og forberede oss, men vi vet ikke helt på hva, sier Rysstad.

Helst plass til over 150 mennesker

Statlige myndigheter har vært i kontakt med alle landets kommuner to ganger.

Tormod Stavenes

Regiondirektør Tormod Stavenes i UDI Sør.

Foto: NRK

Sist for to uker siden for å få en presis kartlegging av antall plasser. Totalt jobber UDI Sør med 150 foreslåtte prosjekter.

Regiondirektør Tormod Stavenes i UDI Sør sier de fortsatt trenger mange plasser, aller helst i store mottak. Det er en stor jobb som gjøres for å finne de rette stedene.

– Vi skal befare stedet, vi må ha dialog med utleier og forhandle om pris og innhold. Vi skal også ha en dialog med vertskommunen, så det er mye arbeid med hver kontrakt.

Derfor er UDI fortrinnsvis på jakt etter litt større avtaler, helst med plass til mer enn 150.

– Men det er mange utfordringer. Kommunale godkjenninger skal være på plass og det skal en driftsorganisasjon til å drifte det. Vi jobber det remmer og tøy tåler for å få det hele på plass, sier Stavenes.

– Alltid usikkert om man klarer det

Stavenes sier UDI aller helst vil få på plass ordinære asylmottaksplasser, men at dette er umulig å få til raskt nok. Det er derfor man må ty til akuttinnkvartering.

Og jobben er krevende. Hver uke kommer flere tusen nye asylsøkere som trenger et sted å bo.

Særlig de tre siste helgene har vi hatt utfordringer, men vi har klart det hver helg, og jobber fra dag til dag for å klare å løse dette, sier Stavenes.