Tilskudd til trossamfunn forsinket

Det statlige tilskuddet til tros- og livssynssamfunn i Agder er forsinket. Forsinkelsen av utbetalingen som vanligvis kommer rundt St. Hans skyldes problemer med en ny digital portal. Statsforvalteren i Agder melder at det er vanskelig å anslå når utbetalingen vil være klar.