Svensker skal fikse sanntidssystem

Sanntidssystemet i Kristiansand, som skal vise når bussene kommer, har aldri virket. Nå skal et svensk selskap prøve å få orden på systemet.

Sanntidssystemet

Bokstavrotet på tavlene til sanntidssystemet i Kristiansand forsvinner forhåpentligvis snart. Nå skal et nytt selskap få orden på systemet.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Agder Kollektivtrafikk (AKT) har inngått avtale med det svenske selskapet Consat Telematics AB for å få orden på sanntidssystemet for kollektivtrafikken i Kristiansands-området.

Det gamle systemet fikk Agder Kollektivtrafikk aldri til å virke.

Sanntidstavlene, som ble satt opp på bussholdeplasser for over ti år siden, har stort sett vært ute av funksjon eller vist gale tider.

Utviklingssjef i AKT, Thomas Ruud Jensen, sier til NRK at det svenske selskapet har omfattende erfaringer fra lignende prosjekter.

– De har omfattende erfaringer med tilsvarende systemer og har gode referanser fra andre kunder. Budsjettrammen er på 15 millioner kroner som skal brukes til investeringer for å få systemet opp og gå igjen, sier han.

Skal virke om ett år

Consat ble valgt i sterk konkurranse med andre og selskapet er i dag leverandør av tilsvarende system til blant andre selskapet Västtrafik i Göteborg-området.

AKT vil sammen med Consat arbeide med prosjektet slik at regionens innbyggere kan nyttiggjøre seg sanntidssystemet fra høsten 2013.

I første omgang vil systemet omfatte linjer betjent av Nettbuss i kommunene Kristiansand, Søgne, Vennesla og Songdalen.

Systemet som nå skal settes i drift i Kristiansands-området er det samme systemet som brukes i Oslo og Akershus.

– Folk som har bodd der, vil kjenne igjen det samme systemet, sier Jensen til NRK.

Han sier at de reisende vil oppleve en forutsigbarhet i forhold til kollektivtrafikken, og passasjerene vil raskt kunne få vite når bussen faktisk kommer og når den skal gå.

Han legger til at folk også får vite om forsinkelser.

– Har dere prestasjonsangst nå i forhold til det gamle systemet som dere aldri fikk til å virke?

– Vi er profesjonelle og legger kvalitet i alt vi gjør, sier Jensen til NRK.

Hjelp for busspassasjerene

Ifølge AKT skal sanntidssystemet gi kundene oppdatert og god reiseinformasjon og bidra til en forbedret opplevelse av kollektivtilbudet.

Avtalen med Consat innebærer automatisk opplesning og visning av neste stoppested inne i alle bussene.

Det skal være skilt på de mest sentrale holdeplasser som i sanntid viser hvor lenge det er til neste buss kommer.

Avtalen inneholder også reiseplanlegger og sanntid på mobil og web, og andre verktøy og styringssystemer som skal forenkle hverdagen for sjåfører, publikum og busselskapet.

Video Ti år med busstrøbbel