Vil ha ett Agder-fylke

Svein Harberg er Høyres toppkandidat i Aust-Agder. Han vil slå sammen Agder-fylkene, og fordele de offentlige arbeidsplassene mellom Arendal og Kristiansand.

Svein Harberg

Svein Harberg drar gjerne på hytta med familien når han har fri fra politikken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Svein Harberg er og har vært en frittalende lokalpolitiker og det vil han fortsette med dersom han havner på Stortinget de neste fire årene.

– Vi må tørre å ”snakke høyt” på vegne av landsdelen, også om det skaper kamp i eget parti, sier han.

Han mener det er helt avgjørende med et aktivt, felles arbeid på ”Agderbenken” for å sette landsdelen på det nasjonale kartet.

– Det er viktig med samarbeid og samling på tvers av partiene i regionale saker, sier Harberg.

Les også: Hamsun får sin egen plass

Vei og tog er viktig

– Hva er den viktigste enkeltsaken å få løst for Agder-fylkene i neste stortingsperiode?

– Vi må få på plass finansieringen av og igangsatt tiltakene som ligger i Nasjonal Transportplan. Det gjelder E 18, E 39 og riksveg 9. Også må vi få koblet sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, sier Harberg.

Når det gjelder sammenslåing av Agder-fylkene er han klar på at han vil ha ett fylke, og at det blir en naturlig fordeling av de offentlige arbeidsplassene mellom Arendal og Kristiansand.

– Forhåndsanalyser viser at en sammenslåing av fylkene vil gi en betydelig effektivisering. Dette frigjør midler og styrker kompetansemiljøene, noe som igjen kan brukes på forskning og utvikling i regionen. En sammenslåing betinger at arbeidsplassene i fylkeskommune og stat finner en naturlig fordeling mellom Arendal og Kristiansand, samt at Agder ikke får redusert representasjon på Stortinget, sier Harberg.

Les også: Aust-Agder Høyre for ett Agder

Fokus på levekår

Agder-fylkene scorer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd, helse osv. Harberg mener levekårsundersøkelsene må bli mer enn bare statistikk.

– Levekårsindeksene må bli en del av debatten mange steder slik at dette ikke bare er en statistikk, men en reell problemstilling som en blir tvunget til å ta stilling til både i kommuner, fylkeskommuner, utdanningsinstitusjoner, næringslivet og frivilllige organisasjoner. Dersom vi har gjennomgående fokus på dette vil vi kunne gjøre noe med det, sier han.

Han mener at han som stortingsrepresentant kan være med å sette dagsorden og dermed få satt fokus på dette.

– Vi må få bred enighet om og forståelse for hvilke tiltak som skal settes inn, sier han.

– Hva er en perfekt dag utenom politikken for deg?

– Da velger jeg nok hytta sammen med familien eller et kulturarrangement sammen med kona, sier Harberg.

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene i hele landet har fått fem spørsmål de skal besvare. Her er Svein Harbergs svar:

• Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

– Høyres helhetlige politikk med tro på og tilrettelegging for det enkelte menneske.

• Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

– For landsdelen som region er det penger til samferdsel. Nasjonalt vil jeg jobbe for bedre rammebetingelser for frivilligheten, spesielt momsrefusjon til frivillige organisasjoner.

• Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Å få gjennomført mest mulig av Høyres program.

• Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Det borgerlige partiet som basert på valgresultatet gir oss mest gjennomslag for våre saker.

• Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– SV, svarer Harberg kort.