NRK Meny
Normal

Kritisk til politireformen

Svein-Erik Jansen er Demokratenes førstekandidat i Aust-Agder. Han mener den nye politireformen ikke fungerer i distriktet og er direkte farlig.

Svein-Erik Jansen

Svein-Erik Jansen er kritisk til den nye politireformen og vil forsøke å få den endret dersom han kommer inn på Stortinget.

Foto: Privat

– Jeg vil fremme forslag om endring av politireformen. For slik den er i dag, er den direkte svekkende og farlig. Små kommuner som Birkenes, Froland og Lillesand kommer svært dårlig ut etter dagens politireform på Agder, sier Jansen.

Han er kritisk til at det tar lang tid før politiet kommer dersom man trenger hjelp.

– Dersom en trenger politiassistanse, kan det gå 1-2 timer, hvis det kommer noe politi i det hele tatt, sier han.

Han hevder at de lokale lensmennene på Agder fortviler over dagens politireform.

– Hvis en skulle brukt Lillesand kommunes innbyggertall som målestokk i USA, ville det der tilsvart cirka 40–50 årsverk i politietaten bare i Lillesand. Mens her til lands skjærer en inn over alt, og i tillegg øker kriminaliteten og færre saker blir oppklart, sier Jansen.

Ikke for fylkessammenslåing

Svein-Erik Jansen er ikke særlig positiv til en sammenslåing av de to Agder-fylkene.

– Jeg personlig er ikke for en sammenslåing av Agder-fylkene, men en folkeavstemning bør være den rette handlingsformen i dette spørsmålet, sier han.

Agder-fylkene scorer lavt på ulike levekårsindekser. Jansen mener dette skyldes at avgjørelsene blir tatt i Oslo og at offentlige personer i distriktene ikke klarer å sette seg inn i hver enkelt sak.

– At Agder-fylkene scorer lavt på levekårsindekser som likestilling, trygdeytelser, helseforetak osv, er dessverre en sannhet. Jeg tror selv at mye av problematikken i dette ligger i at bestemmelsene tas i Oslo, og deretter at de sakkyndige rundt om i distriktet på Agder ikke klarer å sette seg individuelt inn i enkeltsakene, sier Jansen.

Han har flere konkrete eksempler på dette.

– Personlige assistenter til brukere som trenger dette for å få en likeverdig hverdag, er en mangelvare. Jeg vet at regjeringspartiene som sitter på tinget i dag, lovet en endring og bedring på dette gjennom Soria Moria-erklæringen ved inngangen til deres periode som regjering. Men noen særlig endring i dette, og noe bredere tilbud i distriktet er det vanskelig å finne, sier han.

Hva gjør du når du har fri og ikke fyller dagen med politikk?

– Da vil jeg være sammen med familien og nære venner.

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene i landet har fått fem felles spørsmål som de skal besvare. Her er Svein-Erik Jansens svar:

Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

– Mitt partivalg har jeg gjort fordi partiet bryr seg om den vanlige kvinnen og mannen i gata, og mitt inntrykk er at vi i Demokratene kjemper og jobber for de sakene som hver og en kjenner seg igjen i. Det er viktig for meg og mitt valg av parti, at politikerne ikke snakker over hodene på våre velgere, og at selve politikken har ett språk som alle forstår.

Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

– Jeg har ikke bare en viktig sak, men tre som ligger meg varmt om hjertet personlig.

  • Fars rettigheter ved ett samlivsbrudd når det gjelder å ha samværsrett med sine egne barn, dersom ikke vold eller andre trusler mot barn eller barnemoren er årsaken til bruddet.
  • Oppfølging av at Tilgjengelighet- og Diskrimineringsloven blir fulgt i Agder-fylkene og selvsagt også i resten av landet, med tanke på at kommunene og næringslivet ikke avviker fra denne. Loven trådde i kraft 01.01.09.
  • Politireformen. For å få mer synlig politi trengs det større ressurser, og ved at politiet er synlig øker gjerne kriminaliteten langsommere. Med innsparinger på politibudsjettet og nedleggelser av lokale lensmannskontorer ute i distriktene, er det jo soleklart at kriminaliteten øker. En trenger bare å bruke en god gammeldags vektskål. Har du mel i den ene skålen, og ingenting i den andre så blir det ubalanse. Slik er det med politireformen per dags dato. Og så sitter de lovlydige borgerne igjen med at det er fritt leide for de kriminelle.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Det som gir Demokratene tyngde og gjennomslag for vårt politiske ståsted.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Jeg kan ikke utelukke noen partier som eventuelt er samarbeidsvillige, alle er potensielle så lenge resultater kan oppnås.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Jeg anser ingen partier som umulige, ønsker på ingen måte å utelukke noen som vil samarbeide om praktiske og politiske løsninger med oss i Demokratene.