Hopp til innhold

Svak krone gir dyrere utenlandsstudier

Svak krone kan gjøre at flere norske studenter går på en økonomisk smell i utlandet. I USA kan det bli 80.000 kroner dyrere å gå på skole.

Norske studenter i USA

For disse er nordmennene det dyrere å studere i USA. Fra venstre, studentprest i Sjømannskirken for Nord-Amerika Elisa Stokka, Charlott Sandor Johansen har studert ved Boston University, Mats Rime Haugen studerer ved University of Georgia, Jakob Bergvik Aure er president i ANSA, Mariken Westlie studerer ved Hawaii Pacific University i Honolulu, og helt til høyre Celine Kleivdal som studerer ved Pacific Lutheran University i Washington.

Foto: Maren Hald Bjørgum

– Norske studenter har små marginer å gå på når de studerer i utlandet, sier Jakob Aure, president i ANSA, studentsamskipnaden for utvekslingsstudenter.

– Når den norske krona er svak mot dollaren vil det slå hardt ut og kunne utgjøre flere titusen kroner. Det har spesielt mye å si for de som betaler mye i skolepenger, i for eksempel USA, sier Aure.

Som norsk student i utlandet får man en rekke stipend og lån fra Lånekassa. Grunnstipend og lån er det samme som i Norge.

Studentene kan i tillegg få lån og stipend til å betale skolepenger og tilleggsstipend om skoleavgiften er veldig høy.

Får kompensasjon på skolepenger

– De få tilbakemeldingene vi får når det er store valutaendringer er at studentene har for lite penger til å klare å dekke kostnadene ved å bo i utlandet, sier fagansvarlig hos Lånekassen, Liv Simonsen.

Jakob Aure

– ANSA er glad for valutajusteringen, men det er fortsatt utfordringer, sier Jakob Aure.

Foto: ANSA

I fjor ble det innført en valutajustering for skolepenger. Om det er over én prosent endring fra satsen satt 1. april i den norske krona mot valutaen i landet du studerer i, vil du få noe kompensasjon.

– Utfordringen er at det har vært et fall mot den amerikanske dollaren over flere år, mens valutajusteringen kun gjelder for inneværende år, sier Aure.

Justeringen gjelder kun på skolepengene, altså skoleavgiften, og ikke på grunnstøtten studentene får.

Økonomisk mindre attraktivt

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, sier de oppfordrer studenter til å utveksle.

Bjørn Haugstad

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) sier norske studenter har en av de beste ordningene med studielån og stipend i verden.

Foto: Kunnskapsdepartementet

– Vi har fått med oss at svakere kronekurs gjør det økonomisk mindre attraktivt å dra på utveksling, sier Haugstad.

Likevel tror han ikke de norske studentene lider, og har ikke på agendaen å innføre valutajusteringer på basisstøtten.

– Dessuten er det knapt noe land som er dyrere å bo i enn Norge, så studentene har stort sett bedre kjøpekraft enn sine utenlandske medstudenter, sier Haugstad.

Færre til USA

Det finnes diverse utvekslingsprogrammer i Europa som betaler skolepengene for studenten som reiser. Dette finnes ikke i USA.

Aase Galteland

– En sterk amerikansk dollar har absolutt hatt innvirkning på hvor studenter velger å dra, sier Aase Galteland ved universitetets internasjonale kontor.

Foto: Privat

ANSAs utregninger viser at det for en nordmann koster 47 331 dollar i skolepenger å studere ved Stanford University. Det tilsvarte omtrent 300.000 norske kroner i 2014, mens det i 2015-kurs blir omtrent 380.000 kroner.

– Selv for de billigste universitetene i USA vil det anslagsvis ha vært en økning på 40 000 kroner, sier Aure.

Ved Universitetet i Agder skal 330 studenter på utveksling, og for første gang er ikke USA førstevalget.

Studentorganisasjonen ANSA frykter en betraktelig nedgang av utvekslingsstudenter til USA.

– Den amerikanske ambassaden sier det kan se ut som at færre enn før søker studentvisum til USA, sier Aure.