Flere eldre ut i jobb

Seniorformidling gir håp for eldre arbeidssøkere.

Seniorformidling er Norges første vikarbyrå for folk over 50 år, og er så vellykket at det til våren blir et nasjonalt prosjekt.

Siden oppstarten i vår har rundt 100 kandiater vært innom Seniorformidling i Lillesand, og flere av dem er nå i ferd med å få seg jobb.

Åsmund Lunde ved Senter for Seniorpolitikk mener slike vikarbyråer er svært viktig for å få eldre arbeidstakere i jobb.

- Eldre faller utenfor

- Eldre arbeidssøkere opplever ofte at de havner bakerst i søkerbunken, og faller utenfor på grunn av alderen, sier Tor Kristian Johansen, avdelingssjef ved Agder Ressurssenter.

I vår startet han ved hjelp av flere attføringsbedrifter opp et vikarbyrå for arbeidsledige over 50 år. Seniorformidling i Lillesand skal skape nye jobbmuligheter for de som er i aldersgruppen 50 + .

En suksess

Vikarbyrået er det første i sitt slag i Norge og vekker oppsikt i fagmiljøene. Selv om undersøkelser viser at flere arbeidsgivere sier ja til å ansette eldre jobbsøkere enn tidligere, er det fortsatt behov for et spesial-byrå for seniorer, mener Åsmund Lunde ved Senter for Seniorpolitikk.

- Vi ser at det er større utfordringer for eldre som bli arbeidsledige å komme inn igjen i arbeid, sier Lunde.

Satser i hele landet

Siden oppstarten i vår  har rundt 100 kandidater vært innom Seniorformidling, og flere av dem er på vei ut i ny jobb. Men suksessen måles først og fremst i at bedrifter nå begynner å ta kontakt med vikarbyrået. Nå skal det satses i hele landet.

- Om fem år er vi en landsdekkende stor kjede, muligens også nordisk hvis dette tar av, sier Johansen.