Strammer inn på kollektivtrafikk

Koronautbruddet i Lyngdal får også konsekvenser for kollektivtrafikken. Kommuneledelsen i de to kommunene oppfordrer sammen med Agder kollektivtrafikk skoleelever i Lyngdal og Lindesnes til å gå, sykle eller bli kjørt.