Det kom ingen nye løfter fra regjeringa om utbygginga av E39 mellom Kristiansand og Stavanger på et møte i Lyngdal i dag. Men strekninga blir en del at et planlagt statlig vegselskap og dermed prioritert.

Stormøte om veisatsing

Det kom ingen nye løfter fra regjeringa om utbygginga av E39 mellom Kristiansand og Stavanger på et møte i Lyngdal i dag. Men strekninga blir en del at et planlagt statlig vegselskap og dermed prioritert.