Storkontrakt til Lindesnes-bedrift

Lindesnes-bedriften Applica har sikret seg en storkontrakt av internasjonal betydning. De har nemlig fått oppdraget med å sikre informasjonsflyten fra Natos nye overvåkningsfly.

Lindesnes-bedriften Applica har sikret seg en storkontrakt med internasjonal betydning. De har nemlig fått oppdraget med å sikre informasjonsflyten fra Natos nye overvåkningsfly.

Det var glede på Vigeland i dag, da den lille bedriften Applica fikk oppdraget med å hjelpe Kongsberg defence systems og verdens største militærmakt, Nato.

Det er det ubemannede overvåkningsflyet Global Hawk det hele dreier seg om.

Flyet er helt sentralt i Natos fremtidige overvåkningsstrategi.

Alliansen har kjøpt flere slike fly som skal samle inn enorme mengder informasjon, og Applicas oppgave er å gjøre informasjonen tilgjengelig

Bedriften med et titall ansatte har allerede samarbeidet med militærindustrien i mange år, men dette oppdraget er en milepæl for ingeniørene på Vigeland.

Flere ansatte

For å klare denne oppgaven, må staben utvides noe, kanskje med over 10 høykvalifiserte dataingeniører.

For storebror Kongsberg defence systems med 7000 ansatte var det naturlig å velge lille Applica.

Applica er med dette med i et utviklingsmiljø med storpolitiske overtoner.

Når de teknologiske løsningene for Natos overvåkning skal utvikles og testes, kreves høy sikkerhet og hemmelighold.