Hopp til innhold

Storaksjon mot ulovlig hummerfiske

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Nå skal myndighetene ta de som driver med ulovlig hummerfiske langs kysten. Denne uken er det storaksjon i seks politidistrikt. Også Fiskeridirektoratet og Økokrim deltar i aksjonen.

Hummerbestanden er truet langs både sørlandskysten og andre deler av norskekysten.

En rekke offentlige etater går derfor denne uken til en omfattende aksjon mot ulovlig hummerfiske.

Miljøkontakt i Agder politidistrikt, Knut Olaf Knudsen, sier det største problemet er umerkede teiner og dybdebestemmelsene for fiske i sjøen.

– Krabbeteinene skal minst 25 meter ned i sjøen, og dette sjekker vi nøye, sier Knudsen.

Han sier at all fiskeredskap i sjøen, som hobbyfiskere bruker, skal merkes med navn og adresse.

– Vi kontrollerer fiskeredskap som ligger i sjøen langs kysten fra svenskegrensen og rundt pynten vestpå. Vi gjør dette fordi det i sommerhalvåret fiskes mye langs kysten og en del av det fisket som foregår er ulovlig, sier Knudsen til NRK.

Omfanget øker i sommerferien

Hummerfiske

Det er strenge regler for minstemål under hummerfisket, men fra januar til oktober er det totalforbud mot hummerfiske.

Foto: NRK

Det er totalforbud mot hummerfiske fra januar til oktober.

Likevel er hummerbestanden langs norskekysten på et historisk lavt nivå og rapporteringer viser at det illegale fisket øker i omfang i sommerferien.

Både lokalbefolkning, tilreisende turister og feriegjester uten kunnskap eller respekt for regelverket står bak, mener Fiskeridirektoratet.

Flere tiltak er satt i verk for å øke bestanden så som minstemål, fluktåpninger og fredningstid, men effekten har vært liten mener myndighetene.

Storaksjon langs hele kysten

Fiskeridirektoratet deltar denne uken i en omfattende storaksjon mot ulovlig hummerfiske.

Bak aksjonen står Fiskeridirektoratet, ØKOKRIM, sammen med politidistriktene i Østfold, Follo, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder og Rogaland.

Også Kystvakta, Statens Naturoppsyn, Skjærgårdstjenesten, Friluftsetaten og Oslomarka fiskeadministrasjon deltar.

Målet med aksjonen er å redusere ulovlig hummerfiske gjennom allmennprevensjon, allmennopplysning ved utdeling av informasjonsmateriell og å avdekke ulovlige forhold, både ved å beslaglegge utstyr og ta fiskerne på fersk gjerning.

– Aksjonen er ikke hemmelig. Vi går ut med informasjon om aksjonen i forkant for å forebygge ulovlig fiske og få folk til å forstå og lære reglene, sier miljøkontakt i Agder politidistrikt, Knut Olaf Knudsen.

Utover sommeren 2011 skal det være flere kontroller for å hindre ulovlig fiske av hummer.

Reglene er klare

Hummerfiske

Ruseregler er innført i håp om å få økt hummerbestanden langs kysten.

Foto: NRK

Siden ruser er et effektivt fangstredskap for hummer, er det innført et generelt forbud mot å bruke alle typer ruser på strekningen fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal i perioden fra 1. mai til 1. oktober.

Fiskeridirektoratet sine regionkontor kan gi dispensasjon fra ruseforbudet til fiskere som skal fiske leppefisk for omsetning.

Krabbeteiner skal ha minst en sirkelformet fluktåpning på hver side av teina.

Åpningene skal være minst 80 millimeter i diameter og skal være plasserte på en slik måte at hummeren lett kan ta seg ut. Slike fluktåpninger holder tilbake voksen krabbe, men sikrer at hummer har mulighet til å rømme fra krabbeteina.

Denne regelen gjelder krabbeteiner som er satt ut på strekningen mellom svenskegrensen og til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke.

Krabbeteiner skal settes på minimum 25 meters dyp.

Denne regelen gjelder fra svenskegrensen til og med Varnes fyr på Lista.

Regler for hummerfiske i perioden 1. oktober–31. desember finner du på Fiskeridirektoratets nettsider.

Hummer

Hummer er en delikatesse, men er ikke lov å fange fra januar til oktober. Denne uken skal myndighetene ha storaksjon mot ulovlig hummerfiske.

Foto: NRK