Stor utrykning til Kjevik

Flere nødetater har rykket ut til Kjevik flyplass.