Snekker tapte byggesak

En snekker tapte saken han anla mot Arendal kommune etter at han mistet retten til å bygge hus.

Snekker Geir Ingebretsen gikk konkurs, og saksøkte kommunen for 3 millioner kroner.

Aust-Agder tingrett mener ifølge Agderposten at mannen helt bevisst kan ha begått grove feil i flere byggeprosjekter.

Kommunen kan ikke klandres få økonomiske tap han måtte få da retten tok fra ham retten til å bygge hus.

Nå må han også betale kommunens saksomkostninger på 122 000 kroner.

Han hadde bygd boliger på Hisøy og på Natvigheia som ikke var i henhold til tillatelsene som var gitt.