Smittsom gulsott påvist i Vest-Agder

25 kaniner i Kristiansand måtte avlives etter et utbrudd av gulsott. Sykdommen er svært alvorlig og smittsom.

Kanin som spiser

Sykdommen ble påvist i et privat kaninhold i Kristiansand.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

– Dette er en akutt, svært smittsom og svært alvorlig virusinfeksjon hos kanin, som gir alvorlige leverskader, sier seniorinspektør i Mattilsynet i Agder, Karin Lillebostad, til NRK.

Det er ikke farlig for mennesker, men dødelighet er veldig høy hos kaniner som blir smittet.

Et privat kaninhold i Kristiansand opplevde utbrudd av sykdommen.

– Dette er en diagnose vi fikk bekreftet mandag denne uken, sier Lillebostad.

Alle kaninene ble avlivet

Dyreholdet hadde 25 kaniner.

– 18 av kaninene døde som følge av sykdom, og resten av dem er avlivet av Mattilsynet, sier Lillebostad.

Karin Lillebostad, Mattilsynet Agder

Karin Lillebostad, seniorinspektør og veterinær hos Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

Sykdommen er svært smittsom mellom kaniner, og alle dyr som overlever kan være varige smittebærere. Derfor måtte alle dyrene avlives.

Kaninholdet er nå avviklet. Man vet ikke hvordan sykdommen oppstod her.

– Det er ingen grunn til å frykte spredning fra dette her dyreholdet, for det har vi kontroll på.

Sykdommen har bare vært påvist en gang tidligere i Norge, i 2014.

Følg med på kaninen

Viruset smitter gjennom direkte kontakt mellom dyr eller indirekte gjennom avføring, strø, høy, klær eller sko.

Tiden fra et dyr blir smittet til det dør er veldig kort.

– De kan dø i løpet av tolv timer til et døgn etter de har fått symptomene.

Lillebostad sier alle kanineiere må være oppmerksomme på eventuelle symptomer hos sine kaniner og at de melder fra til Mattilsynet om de mistenker smittsomme sykdommer.

Symptomer kan være nervøse forstyrrelser, irritasjon i luftveiene, sløvhet og dårlig matlyst.

– Dette er en sykdom vi ikke vil ha i Norge, så alle kaniner som får det må avlives, sier Lillebostad.

Eieren av kaninene i Kristiansand må nå sanere eiendommen og kan ikke anskaffe nye kaniner før om et halvt år.