Slår tilbake mot kritikk

Innsette i norske fengsel har eit godt rehabiliteringstilbod. Det meiner statssekretær Ove Vanebo. Wayback, som hjelper innsette etter soning, kan miste store deler av støtta frå Nav. Han viser til at tilskotet til frivillege organisasjonar har auka. Justisdepartementet har fått kritikk fordi dei ikkje vil gje meir pengar til Wayback.

Ove Vanebo
Foto: Mathias Oppedal / NRK