NRK Meny
Normal

– Vi risikerer at de innsatte kommer ut like kriminelle

Ap-topp mener justisministeren må på banen for å sikre videre drift av organisasjonen Wayback. Justisdepartementet sier tvert nei.

Svenn Langseth

Wayback hjalp omtrent 300 løslatte i 2015. Svenn Langseth fra Vennesla var en av dem.

Foto: Tom-Richard H. Olsen / NRK

– Vi risikerer at de innsatte kommer ut like kriminelle eller mer kriminelle enn de var da de kom inn, sier Kari Henriksen (Ap) i justiskomiteen på Stortinget.

Den frivillige organisasjonen Wayback mister store deler av støtten de får av NAV. Organisasjonen hjelper straffedømte tilbake til hverdagen etter soning.

Driftstilskuddet fra NAV, på halvannen million, er i år halvert. Det kan forsvinne helt til neste år.

Wayback frykter kutt i pengestøtten gir konsekvenser i tilbudet, samt oppsigelser innad i organisasjonen.

Gir 4,9 millioner

NAV begrunner kuttet i pengestøtten med at Wayback hører hjemme under Justis- og beredskapsdepartementet.

De viser til at de fritt kan avslutte eller nedskalere støtten til organisasjoner som primært tilhører andre departementer eller direktorater.

Justis- og beredskapsdepartementet har også tilskuddsordninger til Wayback, og gir i år 4,9 millioner kroner.

De gjør det klart at de ikke kommer til å fylle opp midlene organisasjonen mister fra NAV.

– Anundsen må på banen

Kari Henriksen

Kari Henriksen sitter i justiskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet Vest-Agder.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Men Kari Henriksen (Ap) mener dagens regjering nedprioriterer rehabiliteringsarbeidet for innsatte.

Hun mener justisministeren må komme på banen for å støtte Wayback ytterligere.

– Organisasjonen gjør et veldig viktig arbeid, og de gjør det frivillig også, sier Henriksen.

Ikke enig

Ove Vanebo

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Ove Vanebo (Frp)

Foto: Olav Heggø / FotoVisjon AS

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Ove Vanebo mener dagens regjering har lagt til rette for et godt rehabiliteringstilbud.

– Tilskuddet til frivillige organisasjoner har økt. I budsjettet for 2014 ble det bevilget 10 millioner kroner for å øke bruken av straffegjennomføring i institusjon. Denne satsingen er videreført i 2015 og 2016 og har medført en betydelig økning i antall innsatte som får tilbud om behandling og mulighet til å endre sin livssituasjon, sier Vanebo.

I tillegg mener han penger til alternative fengsler for rusavhengige og fokus på unge innsatte viser at regjeringen legger til rette for gode rehabiliteringstilbud.

Får allerede noe

Organisasjonen Wayback får også noe penger fra helsevesenet. Til sammen får de cirka seks millioner fra Justisdepartementet og helsevesenet, samt de 1,6 millionene fra NAV som nå halveres og trolig forsvinner helt.

Johan Lothe i Wayback Oslo sier kuttet får konsekvenser for arbeidet deres.

Johan Lothe i Wayback

Johan Lothe er talsperson for Wayback.

Foto: Privat

– Kuttet får konsekvenser. Det blir mindre penger til det vi kaller vanlig NAV-arbeid, sier Lothe.

Organisasjonen hjelper til med å skaffe bolig, jobb og et godt nettverk for straffedømte etter løslatelse.

Kasteball

Wayback har klaget på NAVs avslag om pengestøtte.

Klagen er avvist og sendt videre til Arbeids- og sosialdepartementet. De ønsker ikke å uttale seg om saken mens den er under behandling.

Likevel presiserer de at det er NAV, og ikke departementet som har besluttet å skjære ned tilskuddet.

Nav vil heller ikke uttale seg om saken mens den behandles.

– Det er mye bortsnakking, men det viser bare at de ønsker ikke å prioritere dette, sier Henriksen.

Svenn Langseth fra Vennesla har sittet flere ganger i fengsel for tyveri og innbrudd. For ett år siden fikk han behandling mot rusavhengighet og jobb gjennom Wayback.

Svenn Langseth fortalte til NRK hvor mye tilbudet fra Wayback har betydd for ham.