NRK Meny
Normal

Skjenkestraff kan bli domstolsmat

Londskråga pub i Kristiansand har fått både bot og inndratt skjenkebevilling for brudd på alkoholloven. Nå kan saken havne i rettsapparatet.

Londskråga pub

Londskråga pub på Lund i Kristiansand.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Fylkesmannen i Vest-Agder mener kommunen er i sin fulle rett til å straffe med både bot og inndragning av skjenkebevilling, fordi puben brøt alkoholloven og skjenket alkohol til mindreårige i april 2013.

NHO Reiseliv klaget saken inn for Sivilombudsmannen i fjor på vegne av eieren av puben, og fikk medhold i at slik dobbeltstraff er ulovlig og et brudd med reglene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK.

Men Fylkesmannen fastholder at det kommunale vedtaket er lovlig.

Støtter seg til Helsedirektoratet

Kjell Ola Berg

Advokat Kjell Ola Berg i NHO Reiseliv sier man nå vil vurdere rettslige skritt i saken.

Foto: Per Thrana / NHO

Fylkesmannen henviser til Helsedirektoratets vurdering av saken, og Helsedirektoratet viser til Stortingsproposisjon 58 L som omhandler endringer i alkoholloven.

I proposisjonen har Helse- og omsorgsdepartementet drøftet om midlertidig inndragning av skjenkebevilling er å anse som straff eller ikke.

– Departementet har vurdert Sivilombudsmannens uttalelse i saken og har kommet til en annen konklusjon, skriver Fylkesmannen til Sivilombudsmannen og NHO Reiseliv.

«Fylkesmannen i Vest-Agder anser derfor at spørsmålet er avklart og forholder seg til helse- og omsorgsdepartementet som overordnet fagorgan.», heter det i brevet.

– Skuffende

Advokat Kjell Ola Berg i NHO Reiseliv er meget skuffet over den vendingen som saken nå har tatt.

Han liker svært dårlig at Sivilombudsmannens avgjørelse er satt til side.

– Saken har pågått over lang tid, og vi tar nå kontakt med kommunen og ber de avstå fra inndragningen av skjenkebevillingen. En inndragning nå vil være formålsløs og vi vil be kommunen avstå fra å fullbyrde vedtaket. I motsatt fall så vil vi diskutere med eieren av puben om vi skal prøve saken for domstolen, sier Berg.

Vedtaket ligger fast

Kim Henrik Gronert

Fagansvarlig for bevilling, Kim Henrik Gronert, sier kommunen nå vil iverksette inndragning av skjenkebevilling i fire uker slik kommunen har vedtatt.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Fagansvarlig for bevilling i Kristiansand kommune, Kim Henrik Gronert, sier til NRK at vedtaket ligger fast.

– Vi har utsatt å gjennomføre vedtaket i påvente av klagebehandlingen. Vi får nå støtte fra sentrale myndigheter om at bot og inndragning av bevillingen ikke er å anse som dobbeltstraff. I utgangspunktet vil vi derfor gjennomføre inndragningen av skjenkebevillingen nå, sier han.

– Hvordan ser du på at saken kan havne i rettsapparatet?

– Jeg tror ikke siste ord er sagt i denne saken, men har ingen synspunkter på dette akkurat nå, sier Gronert.