NRK Meny
Normal

– Inndragning av skjenkebevilling er ikke straff

Londskråga pub i Kristiansand har ikke vunnet fram i sin klage etter å ha fått både bot og inndragning av skjenkebevillingen i fire uker etter å ha servert alkohol til mindreårige.

Elevine

Londskråga pub fikk inndradd skjenkebevillingen i fire uker og en bot på 20 000 kroner etter å ha servert alkohol til mindreårige i april i fjor.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

NHO Reiseliv klaget saken inn til Fylkesmannen fordi de mener at puben har fått dobbel straff.

Fylkesmannen slår fast at Kristiansand kommune hadde rett til å inndra pubens skjenkebevilling i fire uker selv om politiet allerede hadde ilagt Londskråga pub en bot på 20 000 kroner.

– Ulovlig dobbeltstraff, mener NHO

Det er NHO Reiseliv som har klaget saken inn for Fylkesmannen. NHO mener dette er dobbeltstraff som ikke er lovlig i forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

– Lund Restaurantdrift AS som driver Londskråga pub er blitt utsatt for dobbeltstraff da de allerede gjennom ilagt bot av politiet er straffet for de nevnte forhold. Inndragning av skjenkebevilling vil representere en dobbeltstraff og dermed i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, skriver NHOs advokat Kjell Olav Berg i klagesaken.

Enige om faktum

Faktum i saken – at det foregikk skjenking av mindreåringe – er partene enige om.

Og Fylkesmannen er ikke i tvil om at inndragning av bevillingen i en periode vil oppleves som straff.

Men Fylkesmannen er altså ikke enig i at inndragning av skjenkebevilling kan anses som straff i juridisk forstand.

Fylkesmannen har gjennomgått flere rettskilder og har også forholdt seg til Helsedirektoratet som er rådgivende instans i spørsmål om lovtolkning av alkoholloven.

– Ikke straff

Assisterende fylkeslege Toril Hagerup-Jenssen

– På bakgrunn av denne konklusjonen er det heller ikke aktuelt å drøfte forholdet i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, protokoll 7, artikkel 4, om dobbeltstraff, skriver Hagerup-Jenssen.

Foto: Lars Eie / NRK

– Etter Fylkesmannens oppfatning viser lovens forarbeider at inndragning av skjenkebevilling ikke er å anse som straff, skriver fungerende fylkeslege Toril Hagerup-Jenssen i svaret til NHO.

– Sivilombudsmannen har slått fast at administrativ inndragning av skjenkebevilling ikke skal anses som straff i forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Avgjørende for Fylkesmannens standpunkt er allikevel den lovtolkningen som Helsedirektoratet har foretatt:

"Det har vært stilt spørsmål om inndragning av bevilling er straff etter Grunnlovens paragraf 96 eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 6. Spørsmålet har vært behandlet i domstolene og hos Sivilombudsmannen, som begge har kommet til at inndragning ikke er å anse som straff etter verken Grunnloven eller EMK.

Inndragning av bevillingen må skilles fra inndragning av alkoholholdig drikk. Denne bestemmelsen tilhører alkohollovens kapittel om straff, og denne form for inndragning kan bare utøves av påtalemyndigheten."

Fylkesmannens konklusjon er at inndragning av skjenkebevilling ikke er å anse som straff.

– Ikke feil skjønn

– På bakgrunn av denne konklusjonen er det heller ikke aktuelt å drøfte forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjones protokoll 7, artikkel 4 om dobbeltstraff, skriver Hagerup-Jenssen.

NHO Reiseliv mener kommunen har utøvd feil skjønn i saken.

Fylkesmannen mener kommunen ikke har gjort noen feil ved å inndra skjenkebevillingen i fire uker, i og med at skjenking til mindreårige blir sett på som et alvorlig brudd på alkoholloven.

Fylkesmannen stadfester altså Kristiansand kommunes vedtak om å inndra skjenkebevillingen til Londskråga pub i fire uker. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages.

Londskråga pub

Londskråga pub i Kristiansand.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix