Skeptisk til dumping

Ordfører liker ikke at giftig stein fra E18 kan lagres i Kaldvellfjorden.

Kaldvellfjorden
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Masse fra E18-utbyggingen ved Lillesand er planlagt deponert i Kaldvellfjorden.

Miljøvernsjefen i Aust-Agder er innstilt på å si ja til dumping i fjorden, men vil stille krav til hvordan deponeringen skjer.

Flere hundre tusen tonn stein fra utbyggingen inneholder svovel.

Grimstad og Lillesand kommuner har krevd at dumpingen ikke skal medføre forurensing, og også hyttefolk og fiskere har protestert.

Skal forsegles på havbunnen

Når den sulfidholdige steinen reagerer med oksygen, frigjøres giftige stoffer. Miljøvernsjef Reidar Malm sier massene skal forsegles på havbunnen for å unngå at luft kommer til, men ordfører i Lillesand, Arne Thomassen, er skeptisk.

Ordfører i Lillesand Arne Thomassen.

IKKE BEROLIGET: Ordfører Arne Thomassen i Lillesand er skeptisk til lagring av de giftige massene i sjøen.

Foto: Anne Torhild Nilsen

- Jeg er veldig skeptisk. Prøver og analyser Norsk institutt for vannforskning, NIVA, har gjort for Statens vegvesen det siste halve året, har vist at det er mange spørsmålstegn ved dette, sier Thomassen.

- Min oppfatning er at hvis man er i tvil, skal man ikke gjøre det. I dette tilfellet er det tvil, og da håper jeg de foretar en grundig undersøkelse og får skjekket godt ut, om det ikke er bedre å lagre massene på land, sier Thomassen.

Kan føle seg rimelig trygg

Men folk kan føle seg rimelig trygge ifølge miljøvernsjefen. Steinen er planlagt dumpet et visst antall meter under havoverflaten, slik at tilførselen av oksygen blir minimal.

Kaldvellfjorden i Lillesand
Foto: Svein Sundsdal / NRK

- I tillegg sier vi at det skal være en overvåkning av fyllinga, slik at vi kan se om det blir noe utlekking. Blir det utlekking har vi mulighet til å forlange at fyllingen skal dekkes over med sand, sier Malm.

Tiltakene er anbefalt av Norsk institutt for vannforskning, NIVA, og fylkesmiljøvernsjefen sier at det er bedre å lagre steinmassene i sjøen i stedet for på land.

LES: MILJØOVERSKRIDELSER PÅ E18

- Du lever aldri farefritt... Poenget er at vi skal deponere masse - det kan gjøres på land eller i vann. Vi mener at vi nå har funnet en god løsning med å dumpe massene i Kaldvellfjorden. Vi har erfaringer fra tilsvarende prosjekter andre steder i Norge med godt resultat, sier Malm.