Skal lære andre å stoppe mobbing

Kristiansand blir en foregangskommune i arbeidet med å løse de groveste mobbesakene.

Oppvekstdirektør i Kristiansand kommune, Arild Rekve

Oppvekstdirektøren i Kristiansand sitter i et nasjonal mobbeutvalg som skal lære andre kommuner å takle de tøffeste mobbesakene.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Kristiansand blir pilotkommune for organisering av nytt nasjonalt mobbeprosjekt.

Skal hjelpe de som frykter for eget liv

– Et beredskapsteam mot mobbing skal hjelpe elever og familier som lever under alvorlig mobbing der det er fare for liv og helse, det sier oppvekstdirektør Arild Rekve.

Han sitter i mobbeutvalget som er oppnevnt av Fylkesmann Øystein Djupedal i Aust-Agder.

KS og Foreldreutvalget for grunnopplæringen som har bedt Eigersund, Råde, Sarpsborg og Kristiansand kommuner utvikle prosedyrer for arbeid med mobbesaker som den enkelte skole ikke klarer å løse på egenhånd i sine egne kommuner.

– Hvorfor er Kristiansand valgt ut?

– Vi har hatt et stort fokus på mobbing og inklusjon, og vårt arbeid har blitt lagt merke til, spesielt kommunens store fokus på læringsmiljøet, sier Rekve.

Kristiansand kommune har hatt flere store mobbesaker som har nådd rettsystemet.

LES OGSÅ:

– Dommen fra Høyesterett og tilsynet fra blant annet Fylkesmannen, har vært viktig lærdom for oss. Nå vet vi hvilke enorme skader mobbing påfører og det er argument nok til å ha anti-mobbearbeid på toppen av prioriteringslista, sier oppvekstdirektøren.

Massiv fokus på læringsmiljøet

Denne uka er det Nasjonal kampanjeuke mot mobbing, i regi av Utdanningsdirektoratet.

Hør hva tredjeklassinger ved Lovisenlund skole i Kristiansand mener om mobbing:

Allerede i morgen har mobbeutvalget sitt første møte.

– Vi er tretten personer som skal se nærmere på de virkemidlene som skal til for å skape et godt skolemiljø og hvordan vi skal motvirke mobbing. Det skal vi jobbe med i halvannet år, forklarer oppvekstdirektøren.

De fleste kommunene i landet har skrevet under på regjeringens Manifest mot mobbing, deriblant Kristiansand kommune. I Vest-Agder er det bare Åseral kommune som ikke har skrevet under.

– Har disse manifestene og utvalgene noe for seg?

Det er dokumentert at mobbeprogram som opphører etter en kortere periode har liten effekt på å få ned antallet elever som mobbes i skolen. Vi skal tenke langsiktig, og målet er null mobbing i skolen på landsbasis, sier Rekve.

Resten av kommunene i landet kan bruke erfaringene fra de fire pilotkommunene når de senere skal lage sine egne beredskapsteam mot mobbing.