Skal kartlegge bølgenivået i Fedafjorden

Kvinesdal kommune har gjennomført en bølgestudie i Fedafjorden for å se om noen bygninger er i faresonen.

Broa på Feda

Flommen i Kvinesdal i 2015 førte til skader for millioner av kroner. Nå har Kvinesdal kommune fått statlige penger for å arbeide med klimatilpassing.

Foto: Lars Eie / NRK

Flere bygninger ble skadet av flommen i Kvinesdal i 2015. Nå ser kommunen på om noen bygninger i Fedafjorden er i faresonen og har fått laget en bølgestudie. Det er penger fra Miljødirektoratet som har ført til studien.

Kommuneplanlegger Nina Nissestad i Kvinesdal forteller at kommuneplanen inneholdt bestemmelser om at nye bygg måtte plasseres en meter over havnivået. Bakgrunnen var en havnivårapport fra 2009. I 2015 kom det en ny rapport som tilsa at havnivået ikke ville stige så mye som antydet.

Flom Kvinesdal

Ei sjøbu som ble tatt av flommen på Feda, driver nedover Fedaelva.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Kartlegger bølger

Men den nye rapporten den inneholdt ikke studier av bølger i Fedafjorden.

– Vi kartlegger effekten av bølger i Fedafjorden. Den nye rapporten fra 2015 sa ikke noe om områder som er påvirket av bølger, sier Nissestad til NRK.

Et firma i Haugesund er engasjert for å kartlegge bølger.

– De har levert rapporten. Den kom 1. april og må nå settes oss inn i den og forstå den. Vi må se hva konklusjonen innebærer der det kan være bebyggelse, sier Nissestad.


Totalt 15 kommuner fikk penger til klimatiltak. Kristiansand er en av kommunene som også fikk penger fra Miljødirektoratet for å arbeide med klimatiltak og klimatilpasning i kommunene.

Vil styrke kommunene

Det er tredje året at Miljødirektoratet deler ut penger til kommunene.

– Pengene skal gå til å øke kunnskapen om hvordan klimaendringene rører kommunen eller fylkeskommunen sine ansvarsområder. Eller undersøk hva slags tiltak kommunene må sette i verk for å møte klimaendringene, opplyser direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Ellen Hambro

Direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro sier at pengene kommunen har fått skal gå til å øke kunnskapen om effekten av klimaendring.

Foto: Lokman Ghorbani

Nedbørsmengden øker

I dette århundret er det ventet at nedbørsmengden skal øke med ytterligere 20 prosent, ifølge Miljødirektoratet. Det blir mer intenst og hyppigere nedbør.

Det er igjen en utfordring for kommunene som må håndtere flom, overvann og havnivået som stiger.