Skal bli slutt på røyking utenfor inngangsdøra

Røyking i friluft utenfor sykehusets inngang i Arendal er snart historie. Ei røykebu skal snart få slutt på problemet med røyklukt på sykehuset.

Sørlandet sykehus Arendal

Røyklukt i inngangspartiet på sykehuset har lenge vært et problem for ansatte og pasienter.

Foto: NRK

Ansatte og pasienter har lenge klaget på at de blir plaget av røyk rett utenfor inngangen , men nå vil ei røykebu snart gjøre slutt på problemet. Det sier eiendomssjef ved sykehuset, Leif Kjørsvik.

– Vi har jobbet ganske lenge for å finne ei god plassering for ei røykebu i forhold til innlagte pasienter og deres pårørende, sier Kjørsvik.

Fredet areal

Hovedverneombud ved sykehuset, Øyvind Rosenvinge, er vel kjent med problemet.

– Men selve prosessen har stoppet opp fordi sykehusområdet er fredet av Riksantikvaren. Nå har vi funnet ei løsning vi synes er god, og vi har sagt at den går vi for, sier Rosenvinge.

Glassbu

Flere plasseringer har vært prøvd ut, men er blitt forkastet av sykehusledelsen.

Forslaget nå er ei glassbu i nærheten av dagens inngang. Denne skal gi røykerne er godt oppholdsrom, samtidig som forbipasserende skjermes for røyklukta.

– De gode løsningene har vært vanskelige å finne fram til, både ut fra de signalene vi har fått på hvor røykerne synes det er greit å oppholde seg, og fordi vi er innenfor fredet areal, sier Kjørsvik.

Nå regner han med at glassbua vil bli godkjent av Riksantikvaren og oppført i løpet av høsten.