Sju mill. til ekstraundervisning

Lederen for skolepolitikerne i Vest-Agder, Olav Haavorstad (KrF), vil bruke pengene som er spart under streiken til ekstraundervisning.

Olav Haavorstad

Olav Haavorstad fra KrF vil lede sparte streikepenger tilbake til skolene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Olav Haavorstad i møte

Olav Haavorstad (KrfI i dagens møte i Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ferske tall viser at Vest-Agder fylkeskommune sparte mellom seks og sju millioner kroner under streiken.

På dagens møte i Hovedutvalg for kultur og utdanning ble det orientert om konsekvensene av streiken.

Fylkesutdanningssjef Arly Hauge sa at de aktuelle skolene nå skal bruke to uker på å komme i gang med driften.

Deretter vil han diskutere med elevene og lærerne om ekstratiltak er nødvendig. Så skal politikerne ta en beslutning.

Men lederne for skolepolitikerne, Olav Haavorstad, er klinkende klar:

– Hvis det er nødvendig å bruke de sparte pengene for å oppnå resultatene vi ønsker, må vi bruke dem til undervisning.

Arly Hauge sier at det mest sannsynlige er ekstra undervisning i basisfagene matte, naturfag og norsk. He er strykprosenten høyest.