NRK Meny
Normal

Store prisforskjeller for SFO

SFO-prisene på Agder har økt kraftig de tre siste årene. Flere kommuner har økt prisene med mellom 25 og 35 prosent siden 2012.

Barn i Sokndal SFO

Prisen for full plass på SFO for ett barn varierer i Agder med over 22 000 kroner i året.

Foto: Øystein Ellingsen

– Ungene ville svært gjerne fortsette på SFO, men det ble rett og slett for dyrt, sier Simon Reinken.

Han bor i Birkenes, kommunen med det dyreste SFO-tilbudet i Agder. For ett barn koster en full plass med mat over 3 241 kroner i måneden. For to søsken koster det 5 898 kroner.

– Da tvillingene mine begynte i 1. klasse var det søskenrabatt på 50 prosent. Den ble moderert til 20 prosent og samtidig gikk prisen opp. Til slutt fikk vi heldigvis ordnet oss sånn at vi kunne ta dem ut av SFO, sier Reinken til NRK.no.

Behov for SFO

Birkenes er tett fulgt av Vennesla, Flekkefjord, Søgne og Kvinesdal som alle ligger på over 2 800 kroner i måneden.

I den andre enden av skalaen ligger de fleste Setesdals-kommunene, Åseral og Sirdal. Foreldre i Sirdal slipper unna med 1 200 kroner for full plass med mat.

– Jeg skjønner at det er vanskelig kommuneøkonomi i Birkenes, men jeg synes de som har barn på SFO har behov for dette, så de må ikke straffes, sier Reinken.

– Hadde et etterslep

Gro Anita Trøan

Rådmann Gro Anita Trøan i Birkenes.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rådmann Gro Anita Trøan i Birkenes sier de ikke er fornøyd med statistikken.

– Vi er ikke fornøyd med at vi er dyrest. Vi har hatt et etterslep i forhold til prisstigningen, men det kan det vel høres ut som om vi har tatt det inn igjen nå, sier Trøan.

Opp til 40 prosent dyrere

At SFO-prisene har økt mye i løpet av de siste tre årene er det liten tvil om. Hoveddelen av kommunene på Sørlandet har økt prisene med mellom 15 og 20 prosent siden 2012.

En liten gruppe bestående av Birkenes, Lillesand, Vennesla og Kvinesdal har økt prisene med rundt 25 prosent.

I tillegg har Audnedal og Hægebostad økt sine SFO-priser med rundt 40 prosent på tre år.

SFO-priser i Agder

Kommune

Full plass

2015

Søsken- plass

2015

Full plass

2012

Søsken- plass

2012

Endring

Arendal

2 635

1 844

2 250

1 575

+ 17%

Audnedal

2 590

1 888

1 780

1 780

+ 46 %

Birkenes

3 241

2 657

2 583

1 839

+ 25%

Bygland

2 638

1 569

2 500

1 500

+ 7%

Bykle

1 320

660

1 100

550

+ 20%

Farsund

2 330

1 747

2 220

1 665

+ 5 %

Flekkefjord

2 870

1 987

-

-

-

Froland

2 500

1 750

2 200

1 540

+ 14%

Evje og Hornnes

2 150

1 200

2 020

1 010

+ 6%

Gjerstad

2 160

2 160

2 160

2 160

0%

Grimstad

2 630

2 104

2 284

2 284

+ 15 %

Hægebostad

2 600

1 400

1 910

1 055

+ 36%

Iveland

2 475

2 475

2 068

2 068

+ 20%

Kristiansand

2 749

2 336

2 528

2 148

+ 9%

Kvinesdal

2 810

2 810

2 265

2 265

+ 24%

Lillesand

2 700

2 700

2 157

2 157

+ 25%

Lindesnes

2 600

1 560

3 192

1 915

- 19%

Lyngdal

2 450

1 225

2 100

1 260

+ 16%

Mandal

2 680

2 225

2 466

2 096

+ 9%

Marnardal

1 957

1 370

1 900

1 330

+ 3%

Risør

2 580

1 806

2 230

2 230

+ 16%

Sirdal

1 200

1 200

800

800

+ 50%

Songdalen

2 807

1 922

2 599

1 777

+ 8%

Søgne

2 832

1 982

2 508

1 755

+ 13%

Tvedestrand

2 705

1 893

2 470

1 729

+ 10%

Valle

1 751

1 050

1 537

992

+ 14%

Vegårshei

2 300

1 840

2 100

1 680

+ 10%

Vennesla

2 932

1 450

2 310

1 180

+ 27%

Åmli

2 250

1 575

2 100

1 250

+ 7%

Åseral

1 749

1 330

1 650

1 237

+ 6%

– Hårreisende

Elisabeth Gundersen

Leder av Foreldreutvalget for grunnopplæring i Norge, Elisabeth S. Gundersen.

Foto: Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Elisabeth S. Gundersen er leder for Foreldreutvalget for grunnopplæring i Norge. Hun er lite begeistret for hva hun hører.

– Det er hårreisende, det sier litt om kommunepolitikernes prioriteringer.

– Vi mener at det bør ses på hva man faktisk betaler for. Vi ønsker regler for areal, voksentetthet og hva slags kompetanse den voksne skal ha, sier Gundersen.