Hopp til innhold

Sender ut farevarsel for jordskred

Det er sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred for østlige deler av Agder. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes opptil 25-35 mm regn i dag og økt snøsmelting da temperaturen vil stige.