Seks felt på Varoddbrua

Varoddbrua i Kristiansand får trolig seks kjørefelt i framtida, mot fire i dag.

Varoddbrua
Foto: Svein Sundsdal/NRK

Trafikken øker og flere felt er nødvendig, sier Ingvald Kårigstad, rådgiver i Kristiansand kommune.

Planen er å utføre arbeidet slik at en ny bro står klar når den eldste brua skal fjernes i 2016.

På dagens nye bru vil sykkelfeltet bli omgjort til kjørefelt, og trafikkløsningen for fotgjengere og syklister vil bli løst ved den nye brua som ennå ikke er bygget.

Den nye seksfelts veien på ny Varoddbru vil gi plass til to kjørefelt i hver retning for almenn trafikk, mens bussene vikl legge beslag på to felt, et kollektivfelt i hver retning.

Den eldste Varoddbrua var ferdig i 1956.