Hopp til innhold

Savner helhet om ung sosialhjelp

Kommunelegen i Risør savner helhetlig tenkning fra lokalpolitikerne om sosialhjelp til unge.

Mann inn til sosialkontor.
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Flere av kommunene øst i Aust-Agder, deriblant Risør, har blant landets høyeste tall på unge sosialhjelpsmottakere.

- Det å få til en samtlig sektorovergripende politikk når det gjelder oppvekst og ungdom er en utfordring både for Risør og andre kommuner, sier kommunelege Ottar T. Christiansen til NRK.

Fredag meldte NRK Sørlandet at tallet på unge sosialhjelpsmottakere øst i i Aust-Agder ligger på landstoppen.

UNGE SOSIALKLIENTER I ØST

Fra negativt til positivt

Men kommunelegen har imidlertid tro på at negative erfaringer kan bli snudd til noe positivt.

- Risør er nå inne i en prosess hvor kommunen skal lage et handlingsprogram for iverksettelse av kommuneplanen. Og det er en glimrende anledning for kommunens politikerne til å sette søkelyset på oppvekstvilkårene og levevilkårene for barn og unge, sier Christiansen.

Risør og andre kommuner på Sørlandet har også før hatt dårlige resultater på levekårssituasjonen når det gjelder ungdom.

Ingen skal være skadet av steinraset, ifølge politiet.