Sa ja til kinosalg

Bystyret i Kristiansand har sagt ja til å selge 49 prosent av den kommunale kinoen til Nordisk Film. Prisen er 21 millioner kroner.

Fønix kino, Kristiansand

28 stemte for salg av 49 prosent av den kommunale kinoen, mens 25 stemte mot.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

28 stemte for salget, 25 stemte mot. Pengene skal brukes til nedbetaling av gjeld.

Forslag om å bruke salgssummen til flerbrukshall på Tveit (Dem) og til kultur (Ap) falt. Venstres forslag om å bruke 1 million kroner på Barnefilmfestivalen fikk heller ikke flertall.

Ikke helt fornøyde

Ernst Håkon Jahr (Ap) startet debatten i bystyret.

Dag Vige

Dag Vige (V) mente ikke prisen på 21 millioner var god nok.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Kinoen er en kulturinstitusjon. De som ser det slik bør stemme nei til salget.

Dag Vige (V) var ikke fornøyd med salgssummen. Dessuten viste han til at det nå er to store kinokjeder, men at en tredje, en kommunal er på gang.

– Den kunne vi være med og prege, sa Vige.

Forsvarte salg

Pål Harv (H) var overbevist om at salget var klokt.

Pål Harv

Pål Harv (H) mener ikke kino er noen kommunal oppgave.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Kino er ingen kommunal oppgave, og prisen er veldig god, mente Harv som tilføyde at kommunen fortsatt vil sitte i førersetet med 51 prosent av aksjene.

Rasha Abdallah (SV) forsvarte dagens ordning.

– Det er ingen grunn til å selge, kinoen drives godt og er en viktig kulturinstitusjon, sa hun.

Viggo Lütcherath (KrF) redegjorde for at KrFs gruppe i bystyre var splittet.

– Kino er kultur, men vi er delt i spørsmålet om det offentlig skal eie hele kinoen, sa han.

Tor Utsogn (Frp) forsvarte salg.

– Kino er et viktig kulturtilbud, men er ingen kommunal kjerneoppgave. Konkurransen blir større, det kommer store teknologiske utfordringer og kinoen er best tjent med å gå sammen med en profesjonell aktør, mente Utsogn.