Rose og stipend til «Sprossa»

Else «Sprossa» Rønnevig fra Lillesand er i dag tildelt Norsk kulturarvs nasjonale kvalitetsmerke Olavsrosa.

Else Rønnevig og Simen Bjørgen

Else Rønnevig og Simen Bjørgen, direktør i Norsk kulturminnefond.

Foto: Norsk kulturminnefond

I tillegg til Olavsrosa fikk Else Rønnevig (74) et formidlingsstipend på 40.000 kroner fra Norsk kulturminnefond.

Rønnevig driver sin egen virksomhet med både foredrag og rådgivning, så formelt sett er det selskapet hennes som får Olavsrosa.

Skal reise rundt

– Det er ingen betingelser med stipendet, men hensikten er at hun skal reise rundt i landet og fortelle om sin erfaring fra sine mange bevaringsprosjekter, sier direktør i Norsk kulturminnefond Simen Bjørgen.

Det er første gang at det statlige fondet deler ut et slikt stipend. Rønnevig fikk dette under et arrangement hjemme hos seg selv i Lillesand tirsdag.

– Norsk kulturminnefond ønsker med dette å bidra til å skapa gode holdninger i forhold til bygningsvern i Norge, sier Bjørgen.

Snudde kallenavn

Rønnevig har hatt en rekke verv innen kulturminnevern, har skrevet flere bøker om bygningsvern og restaurering, og hun har selv stått for restaurering av flere hus.

Hun fikk Kongens fortjenestemedalje i 2012.

Kallenavnet «Sprossa» var ifølge henne selv et forsøk på å bli sjikanert og forsøkt ufarliggjort, men at hun snudde betegnelsen til et adelsmerke for norsk kulturvern og et symbol for sin virksomhet.

Hennes første bokutgivelse hadde en tittel som dekker hennes engasjement og arbeid godt: REHAB – katalogen, førstehjelp for gamle hus.

Blant en rekke priser har hun fått «Urnesmedaljen», som er Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse.

Se TV-program:

Restaureringsprosjekt i 2013

Restaurering, bevaring, bjørkheimstølen, vaset, kultur, kulturvern, arbeid, omfattende arbeid, dårlig forfatning, restaurert, håndverk, gammelt håndverk, belønning, bokform