Redde for å ha med barna på skilsmissemekling

Foreldre vil ikke ha med barna sine på den første skilsmissemeklingen fordi de frykter det vil påvirke utfallet av samværet.

Skilsmisse

I fjor kom drøyt 800 par til mekling i Vest-Agder, men bare 160 av dem valgte å ta med barna til første møte.

Foto: colourbox.com

Den såkalte BIM-modellen, som står for barn i mekling, er et nytt opplegg der foreldrene tilbys å ta med barn over sju år på første mekling ved samlivsbrudd.

Men bare et fåtall av parene tar med seg barna på første meklingsmøte. Terapeut Tom Åge Besteland ved familiekontoret i Vest-Agder tror det er fordi mange foreldre er redde for å ikke få omsorgen de ønsker.

– De har kanskje tenkt at barnet vil være halvparten hos hver av foreldrene, men så sier barnet noe helt annet. Det kan være tøft for foreldrene, sier Besteland.

Skeptiske

I fjor kom drøyt 800 par til mekling i Vest-Agder, men bare 160 av dem valgte å ta med barna til første møte. Av de 800 hadde noen par barn som var for små, men det lave tallet sier likevel noe om skepsisen hos foreldrene, mener Besteland.

– De tenker kanskje at det kan bli en ekstrabelastning for barna å komme her. Det er mye usikkerhet og følelser for dem som kommer til mekling og de kan nok være redde for å ta en gal beslutning i forhold til barna.

Gode erfaringer

Astrid Strandbu

Astrid Strandbu arbeider i Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved Universitetet i Tromsø.

I Grenland har modellen med barn i mekling blitt praktisert i en årrekke, mens i fjor var første året Agder tilbød opplegget til alle par som gikk fra hverandre. Besteland sier de har svært gode erfaringer.

– Foreldrene venter på venterommet, og barna får tre åpne spørsmål; Hvordan de har det? Hva som har skjedd, slik de opplever det? Og om de selv har noen ønsker?

Astrid Strandbu arbeider i Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved Universitetet i Tromsø. Hun forsker på BIM-modellen. Etter å ha gjennomført en spørreundersøkelse med over fire hundre barn fra 250 meklinger, er hun ikke i tvil om at det er svært positivt å involvere dem tidlig.

– De barna som blir invitert og spurt om de vil være med på mekling ønsker det, sier Strandbu.

– I 1997 var to prosent med, i 2011 fire prosent. Jeg håper barn blir involvert i mye større grad enn nå i mekling. Jeg tror det kan hjelpe barn og foreldre gjennom en livskrise hvis foreldrene får mer støtte og hjelp til å bringe fram barnas perspektiv.