Raskere fram

Det blir bedre busstilbud med den nye motorveien mellom Arendal og Kristiansand.

Buss Arendal
Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

- Busstilbudet mellom Kristiansand og Arendal blir langt bedre når den nye motorveien mellom byene står ferdig i 2009.

Det sier plansjef Ola Olsbu i Aust-Agder fylkeskommune.

Han mener det mest effektive er at busselskapene setter opp direktelinjer langs E18, med tilbringerruter til motorveien.

Vil konkurrere med bilen

- For å kunne utnytte den nye E18 må vi ha tilbringerruter. Det bor ikke folk langs den nye veien og folk må jo komme seg inn på den nye veien via de kryssorådene som er. Det planlegges også knutepunkter i en del av de nye kryssene som kommer, sier Olsbu.

Han tror bussene vil klare å konkurrere med bilen om det blir knutepunktlinje langs motorveien og dersom reisetida blir kuttet vesentlig.

Vegarbeid nye E18 Kristiansand

Arbeidet pågår: For å kunne utnytte den nye E18 må det komme tilbringerruter, slik at reisetiden for busspassasjerer går ned, sier plansjef Ola Olsbu i Aust-Agder fylkeskommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Privatbilene kan få en reduskjon i reisetid på opp mot 15 minutter. Det må være et mål at også kollektivtrafikken får en tilsvarende reduksjon, sier Olsbu.

Nå skal busselskapene og de derørte kommunene møtes for å diskutere hvordan rutene kan legges om for å blir mer effektive. Selskapene må innstille seg på endringer, sier Olsbu.

- Det må nødvendigvis bli en fordeling av den ruteproduksjonen som er i dag, men hvordan dette best kan gjøres må vi se på nå, sier Olsbu.