Quart vurderer erstatning

Quartfestivalen vurderer om Toffen Gunnufsen har opptrådt i strid med arbeidskontrakten. Erstatningskrav er blant de spørsmål som vurderes.

Toffen Gunnufsen
Foto: NRK / NRK

Samme dag som Gunnufsen gikk av som leder for Quart var han med å lansere planene om den nye musikkfestivalen på Hove i Arendal. En festival som vil komme i direkte konkurranse med Quart.

Styreleder for Quartfestivalen, Magne Aasheim Knudsen, sier de nå vurdere om Gunnufsen har opptrådt illojalt og i strid med arbeidskontrakten sin. 

 

Vurderer erstatning

Dersom styret finner at Toffen Gunnufsen har opptrådt i strid med arbeidskontrakten, så kan erstatningskrav være et av de tiltak styret må vurdere, sier styreleder Magne Aasheim Knudsen til NRK Sørlandet.

Knudsen vil ikke svare på om det er aktuelt å la Gunnufsen fratre stillingen sin før utløpet av sin tre måneders oppsigelsestid.