Promille på sjøen gir ulik straff – nå skal Høyesterett se på saken

En mann fra Arendal kan være den første som er fradømt retten til å føre båt ved en promille på 1,0. Han mener det viser at småbåtloven ikke praktiseres likt.

promillekontroll båt

Politiet i Agder sto for promillekontrollen i Arendal havn der en arendalitt blåste til 1,0 promille. Bildet er tatt under en annen kontroll.

Foto: NRK

– Det må være likt om man er på sjøen i Arendal eller i Oslofjorden, sier Rolf Langnes Ellefsen.

Etter at han blåste til 1,0 promille i Arendal havn i fjor sommer har saken vært behandlet i to rettsinstanser. Disse har ulike meninger om hvilken straff han fortjener.

I Aust-Agder tingrett ble han dømt til å betale en bot på 6000 kroner, men beholdt retten til å føre småbåt.

Påtalemyndigheten anket saken, som så kom opp i Agder lagmannsrett. Der ble han fradømt retten til å føre båt i ett år.

Ellefsen ønsker ikke å stille opp på bilde. Hans sak er også omtalt i Agderposten.

Skal ikke være vanlig

Ellefsen godtok boten med en gang. Den mener han er rimelig.

Han reagerer imidlertid på at 0,2 promille over den tillatte grensen på 0,8 også får konsekvenser for videre båtkjøring.

Grunnen er at det slett ikke skal være vanlig.

– Blant sakene som er tilgjengelige som rettskilder er det ingen andre dommer hvor en person har mistet retten til å føre båt ved en promille på 1,0.

Det sier Ellefsens advokat Ole Andreas Thrana i advokatfirmaet Thrana & co. AS.

Han sier det er en utbredt praksis å inndra føreretten ved en promille på 1,5. Ifølge ham blir det gjort i Oslofjorden.

I dommen fra Aust-Agder tingrett er det nevnt flere saker hvor båtførere med høyere promille enn Ellefsen ikke har mistet retten til å føre båt.

Ole Andreas Thrana

Ellefsens advokat Ole Andreas Thrana, sier det ikke er vanlig å miste retten til å føre båt ved en promille på 1,0.

Foto: Mathias Ogre / NRK

Hadde lav fart

Ellefsen mener også farten han hadde bør tale til hans fordel.

I dommene står det at han hadde lav fart og at det ikke oppstod noen faresituasjoner utover risikoen som forbindes med å føre båt mens man er påvirket av alkohol.

– Det bør være forskjell på en som kjører som en idiot og en som kjører rolig, sier han.

Lagmannsretten derimot, mener det er viktig å reagere på en måte som virker avskrekkende og forebyggende. De mener allmenne hensyn taler for å inndra båtførerbevis i trafikkerte områder som Arendal havn.

Ifølge dommen var det noe båttrafikk i området den kvelden.

Det nevnes også at det var rolig sjø, mørkt og at hverken Ellefsen eller passasjeren hadde på redningsvest.

Tolker loven forskjellig

Lagmannsretten har tatt utgangspunkt i småbåtloven § 28.

Der står det at man kan miste retten til å føre båt dersom lovbruddet er grovt og dersom hensynet til sikkerhet, allmennhet eller miljø krever det.

Advokat Thrana mener Ellefsens overtredelse ikke kan defineres som «grov».

– I det ligger det mer enn et brudd på bestemmelsene om promille, sier han.

Lagmannsretten har en annen tolkning:

«Lagmannsretten har lagt til grunn at kjøring med promille regnes som en grov overtredelse av småbåtloven og at lovgivers utgangspunkt har vært at ethvert brudd på promillegrensen skal medføre tap av førerrett.»

Fritidsbåter

Promillegrensen er i dag 0,8 for båter under 15 meter.

Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Ønsker rettferdighet

Nå er det bestemt at saken skal opp i Høyesterett.

Advokat Thrana mener det er nødvendig.

– Høyesterett har ikke avgjort hvor grensen for grove brudd skal gå i slike saker, sier han.

Ellefsen håper det skal føre til mer rettferdighet.

– Målet er at det skal bli likt for alle, sier han.

Siden dommen ennå ikke er rettskraftig har han fortsatt båtførerbeviset.