Hopp til innhold

Princess-arving må i fengsel for ulovlig bygging

Princess-millionæren må sone 21 dager i fengsel for ulovlig bygging i strandsonen i Grimstad. Blant annet anla hun en stor tennisbane uten å søke.

Hanne Madsens hytte

Her bak hytta i Grimstad hadde Hanne Madsen anlagt en 500 kvadratmeter stor tennisbane, som hun i fjor ble pålagt å fjerne. Nå har ugress overtatt området.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Både Hanne Madsen som eier av hytteeiendommen, og byggmesteren som utførte arbeidene, må sone 21 dager i fengsel, skriver Dagens Næringsliv.

Bakgrunn for dommen er ulovlig bygging i 100-metersbeltet på Madsens hytteeiendom på Hesnes i Grimstad i Aust-Agder.

Madsen som er styreleder i interiørkjeden Princess, og har en formue på 118 millioner kroner. Hun ble i fjor høst dømt til 45 dager betinget fengsel i samme sak i Aust-Agder tingrett.

Etter at saken har vært oppe i lagmannsretten, skjerpes straffen.

Madsen er nå dømt til 45 dagers fengsel, hvorav 21 av dagene er ubetinget fengsel.

Saken startet da en forbipasserende meldte fra til kommunen om et 500 kvadratmeter stort betongdekke på eiendommen. Dette skulle bli tennisbane.

Hanne Madsens hytt

Mangemillionæren har fått utført flere ulovlige tiltak på eiendommen sin, og må sone i fengsel.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Overrasket over dommen

– Min klient er overrasket over lagmannsrettens dom og vi vurderer nå anke, sier Advokat Max Henrik Jespersen hos Elden.

Han hevder hun ikke har visst om at de mange tiltakene ikke har vært omsøkt:

– Min klient har ikke vært kjent med at søknadspliktige tiltak på eiendommen var ulovlig oppført. Min klient forholdt seg til sin arkitekt og entreprenør som bygget uten at de informerte henne om at arbeidene var ulovlige.

Dette er ikke lagmannsretten enig i:

«Lagmannsretten finner det utelukket at hun ikke har vært fullt ut innforstått med de faktiske omstendigheter ...Også de øvrige tiltak nevnt i tiltalen ble utført enten etter Madsens ønske eller med hennes vitende og aksept, og uten at nødvendig søknad til kommunen ble sendt inn.»

Mener Madsen visste

Dette har ifølge dommen foregått i tidsrommet august 2012 til juli 2013, samt i juni og juli 2016.

Da ble det blant annet foretatt sprenging i fjell, laget en underjordisk gang og oppført en tennisbane.

Ifølge dommen ble dette gjort uten at det var sendt søknad til kommunen og tillatelse var gitt.

«I likhet med tingretten finner lagmannsretten bevist utover enhver rimelig tvil at Madsen med vilje har latt utføre det nevnte tiltak, slik som beskrevet i tiltalen. Det er ubestridt blitt anlagt en ca. 500 kvadratmeter stor tennisbane/aktivitetsbane på den nyervervede tomteparsellen nær hytten. Det er på det rene at tiltaket ikke er omsøkt eller tillatt. »

Skal virke preventivt

Førstestatsadvokat i Økokrim Hans Tore Høviskeland, kaller det en alvorlig sak.

– I denne saken er det flere overtredelser som går på ulovlige tiltak i strandsonen. Således er den alvorlig. Det gjenspeiles også i straffen som er ilagt, sier han.

– Hvor viktig var det å få en streng straff?

– Andre skal se at det reageres strengt hvis man gjør tiltak i strandsonen utover det man har tillatelse til. På den måten er dommen et signal om at det reageres strengt når slike overtredelser blir avdekket.

Hans Tore Høviskeland i Økokrim

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

Foto: Odd Iversen / NRK

Høviskeland mener også dommen er viktig fordi den understreker at entreprenører som utfører oppdrag i strandsonen, må undersøke om det foreligger tillatelse til slike inngrep før de utfører dem.

Bare én gang tidligere har noen blitt dømt til ubetinget fengselsstraff for ulovlig bygging i strandsonen. I 2015 måtte en person sone 30 dager i fengsel for ulovlig bygging på en eiendom i Halden.

null
Spiller nå
Hvem er NRKs nye ekspert? 00:45
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,44 kr
Dyrest kl. 08 2,04 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %