Hopp til innhold

PP-krise i Arendal

Det er krise i PP-tjenesten i Arendal. Barn står på venteliste i lang tid for å bli testet og få hjelp. Fylkesmannen krever at kommunen rydder opp i ulovlige forhold.

Undervisning

Ved en Arendals-skole har 9 elever stått på venteliste i opp mot 2 år for å bli PP-testet. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Colourbox

Dårlig bemanning og organisering gjør at mange elever må stå over et år på venteliste for å få hjelp.

– Kritisk situasjon

– Slik vi opplever dette i det kommunale foreldreutvalget, så er situasjonen kritisk og har vært kritisk lenge, sier leder av det kommunale foreldreutvalget, Helge Voie.

– Det er veldig få medarbeidere som kan utføre oppgaver. Og det er veldig vanskelig å få tak i andre til å dekke opp i forhold til det som skal gjøres av nye utredninger og i forhold til oppfølging av de som allerede har vedtak, sier Voie til NRK.

Han forteller at det ved én skole er 9 elever som har stått på venteliste i 1-2 år for å bli testet.

Press fra fylkesmannen

Foreldreutvalgs-lederen mottar mange henvendelser fra bekymrede foreldre, som har fylkesmannen i ryggen.

Fylkesmannen utarbeidet for et halvt år siden en tilsynsrapport om situasjonen i Arendal.

Både bemanningen og organiseringen av PP-tjenesten er for dårlig og bidrar ifølge rapporten til lovbrudd.

Bare halvparten av stillingene i tjenesten var besatt, og det har i perioder vært bare et par personer som i praksis har hatt ansvar for alle skolene i Arendal med 5000 elever.

Situasjonen har bedret seg noe siden den gang. I dag er 3 av de 11 fagstillingene ubesatt, i tillegg til at det jaktes på en leder.

– Maks 3 måneder på vent

Inger Marie Mouland

Fylkesmannen, her ved Inger Marie Mouland, krever at det legges bedre til rette for barn med behov for ekstra hjelp.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Men fortsatt genstår en del før fylkesmannen er fornøyd.

Seniorrådgiver Inger Marie Mouland hos fylkesmannen i Aust-Agder har gitt kommunen en frist til august med å rydde opp.

– De har ikke en enhetlig ledelse, faglig og administrativt. I tillegg så må de sørge for at PP-tjenesten har en tilstrekkelig og nødvendig kompetanse i forhold til de oppgavene som skal løses, sier Mouland.

For elever som går i grunnopplæringen, så skal ikke kommunen operere med venteliste i mer enn 3 måneder, understreker hun.

Problemer med å skaffe folk

Terje Eikin

Terje Eikin sier roten til problemet har vært å skaffe folk til å jobbe i tjenesten.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Hovedutfordringen har vært at vi har hatt for få folk. Nå har vi gjort ting med organiseringen av PP-tjenesten som gjør at jeg tror det skal bli mer interessant å søke som leder. Og det er folk på vei tilbake, slik at vi nå har 3 stillinger flere enn det vi hadde da fylkesmannen gjorde sitt tilsyn, sier oppvekstleder Terje Eikin i kommunen.

Han sier det ikke er noen hemmelighet at det har vært utfordringer med å holde PP-tilbudet på et tilstrekkelig nivå, men minner om at ting har bedret seg fra fylkesmannens tilsyn for et halvt år siden.

– Det er klart at dette er alvorlig og at vi ønsker å gjøre noe med situasjonen. Samtidig så er det slik at fylkesmannen gikk inn på et bestemt tidspunkt og så på hvordan det så ut i PP-tjenesten akkurat da, påpeker Eikin.

Jobber mot rekruttering

Et rekrutteringsfirma er kontaktet for å hjelpe kommunen med å få besatt de siste stillingene.

– Vi har inngått en avtale med et firma som vi tror vil hjelpe oss med å løse denne utfordringen i første omgang, samtidig som vi jobber videre med å rekruttere, slik at vi får en fulltallig tjeneste, sier Eikin.

Ifølge kommunalsjef Roar Aaserud er firmaets hovedoppgave å finne en ny leder.

Roar Aaserud

Roar Aaserud sier situasjonen allerede er på bedringens vei.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det håper vi blir tilsatt før sommeren, sier Aaserud, og forteller at de 3 andre stillingene skal lyses ut allerede neste uke.

På de siste ventelistene han så var det 40 barn på venteliste.

– Dette er veldig beklagelig og uheldig. Vi bruker mye energi på å få dette til, sier Aaserud.

Hør mer i radioinnslaget: