Plukkedugnad mot østers

Interessen for å delta i årets plukkedugnad mot stillehavsøsters i Aust- og Vest-Agder, har vært stor. Frivillige lag og foreninger har til sammen plukket rundt 11 tonn av den uønskede arten, og det er nesten det dobbelt fra i fjor.

Østersplukking i Agder
Foto: Fylkesmannen i Agder