Personinformasjon på nettet

En utenforstående fikk tak i fortrolig informasjon fra en datamaskin på Grimstad bibliotek.

Internett
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Det var i går Grimstad kommune ble gjort oppmerksom på at utenforstående hadde fått tilgang til fortrolig personopplysninger fra Fjære skole gjennom kommunens datanett.

En journalist i Grimstad Adressetidende fikk  overlevert disse opplysningene fra en person som kom over dette via en offentlig tilgjengelig datamaskin på Grimstad bibliotek.

Datafeilen funnet

Kommunen startet umiddelbart å undersøke hva slags sikkerhetsbrudd det var snakk om. Ved hjelp fra kommunens driftsselskap, IKT-Agder IKS, ble feilen funnet og rettet i løpet av kort tid i går kveld.

Kommunen har identifisert hvilke opplysninger som er kommet på avveie, og involverte personer vil bli varslet om hva som har skjedd, skriver rådmann hans Ole Ziegler i en pressemelding.

Kommunen beklager

Sikkerhetsbruddet skyldes at fil-mapper fra skolen i en periode ble flyttet til et nettverksområde i kommunens skolenettverk som ikke var godt nok beskyttet.

Kommunen beklager på det sterkeste at dette skjedde, spesielt ovenfor de brukerne som ble berørt av dette, skriver rådmannen i pressemeldingen.

Samtidig vil kommunen bruke hendelsen som et ledd i sin gjennomgang og kompetanseheving i forhold til kommunens sikkerhetsløsninger og sikkerhetsrutiner.