Pensjonist holder vakt ved omdiskutert veikryss

I ti år har en pensjonert politimann i Flekkefjord stått vakt ved et veikryss i byen for å passe på at de minste kommer seg trygt til skolen.

Skolebarn Flekkefjord

Elevene ved Sunde barneskole i Flekkefjord må over et trafikkert og omdiskutert kryss når de skal til skolen.

Foto: Lars Eie / NRK

Elevene ved Sunde barneskole i Flekkefjord må krysse et omdiskutert veikryss på vei til skolen.

Den pensjonerte politimannen Hans Gregers Aarnes, mener krysset er livsfarlig. Derfor stiller han seg opp ved krysset hver eneste morgen.

Førsteklassinger klarer ikke å se hele trafikkbildet og går rett over veien. Jeg står her for å se at de kommer seg trygt til skolen, sier Aarnes.

– Livsfarlig kryss

Han har vært på plass hver morgen siden skolestart, noe han vil fortsette med helt til høstferien. Det har han gjort de ti siste årene.

Aarnes mener krysset er livsfarlig og frykter at det før eller siden vil skje en ulykke på nettopp dette stedet.

Hans Gregers Aarnes

Pensjonert politimann Hans Gregers Aarnes holder vakt ved det omdiskuterte veikrysset i Flekkefjord når barna skal til skolen.

Foto: Lars Eie / NRK

Hvert eneste døgn kjører flere tusen biler gjennom krysset. Mange av bilistene kjenner igjen mannen som står like ved.

– Alle i byen vet hvem han er og at han har vært politi. Folk har respekt for ham, sier bilist Bjørn Atle Nilsen.

Han er ikke i tvil om at den tidligere politimannens tilstedeværelse har en effekt.

– Hvis han ikke hadde stått der, hadde ikke folk tatt hensyn. Det er helt formidabelt det han gjør, sier Nilsen.

Reagerer på foreldrenes adferd

Aarnes har lang erfaring i å jobbe med trafikkforebyggende arbeid fra tiden som politimann.

På sin faste plass ved veikrysset, får han se mye han ikke liker. Han mener også at foreldre som kjører barn til skolen, har noe å lære.

– Noen snakker i mobiltelefonen, andre har ikke sikkerhetsbelte på. Jeg ser også unger også som ikke er godt nok sikret i bilen, sier Aarnes.

Savner politiet

De første dagene etter sommerferien var også politiet på plass ved krysset. Aarnes skulle ønske de hadde fortsatt med det.

– Barna er vår framtid og vi må lære dem opp. Det hadde hatt større effekt om politiet også var her, sier han.

Lensmann i Flekkefjord Asbjørn Skåland, sier politiet gjerne skulle vært der oftere, men at ressursene ikke strekker til. Lensmannen berømmer imidlertid innsatsen til den pensjonerte politimannen.

Sunde skole, Flekkefjord

Sunde skole i Flekkefjord har 500 elever.

Foto: Lars Eie / NRK